Home About Browse Search
Svenska


Bertilsson, Hanna and Johnsson, Katarina, 2012. Entreprenöriella lantbruksföretag i skånska Provence : fallstudie av tre företag i östra Skåne. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
345kB

Abstract

Svenska konsumenter efterfrågar allt mer mat med fler mervärden som exempelvis svenska närproducerade produkter.
Konkurrensen på matmarknaden är stor, vilket innebär att många lantbrukare väljer mellan att satsa på stordriftsfördelar med låga kostnader eller att diversifiera produktionen och därmed kunna sälja produkter till ett högre pris.

Syftet med uppsatsen är att undersöka och skapa förståelse för hur tre entreprenöriella landsbygdsföretag i östra Skåne använder sina resurser strategiskt och utvecklar dem till något unikt via vidareförädling.

Teorin baserar sig på en litteraturgenomgång kring begreppen entreprenörskap, resursbaserad teori och entreprenöriella strategier. Den empiriska studien består av en fallstudie med tre företag i östra Skåne där kvalitativa intervjuer har genomförts med en företagsledaren för varje företag.

Inom entreprenöriella företag är det inte säkert att ledarna agerar strategiskt. Men genom att använda begreppet entreprenöriella strategier menar vi att en entreprenör som ständigt utvecklar sina resurser agerar strategiskt. Studien visar hur resurser och vidareutveckling av dessa kan spela stor roll för företags etablering, utveckling och existens.

,

Swedish consumers are demanding food with more added value, such as Swedish locally produced. Competition in the food market is great, which means that many farmers choose between investing in economies of scale with low costs and to diversify production and thus be able to sell products at a higher price.

The purpose of this paper is to explore and to understand how three entrepreneurial rural businesses are using their resources and develop them into something unique.

The theory is based on a literature review of the main topics of entrepreneurship, resource-based theory and entrepreneurial strategies. The empirical study consists of a case study of three companies in eastern Skåne where qualitative interviews were conducted with one manager for each company.

In entrepreneurial firms, it is not clear that leaders act strategically. However, by using the concept of entrepreneurial strategies, we believe that an entrepreneur who constantly improve their resources act strategically. The study shows how resources and further development of these can play an important role in new ventures, development of these and their existence.

Main title:Entreprenöriella lantbruksföretag i skånska Provence
Subtitle:fallstudie av tre företag i östra Skåne
Authors:Bertilsson, Hanna and Johnsson, Katarina
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:719
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:entreprenörskap, resursbaserad teori, strategier, kunskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1424
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2012 07:56
Metadata Last Modified:12 Jul 2012 08:09

Repository Staff Only: item control page