Home About Browse Search
Svenska


Tomic, Nikolina, 2012. Immobilisering och dess bieffekter på impala och trubbnoshörning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
392kB

Abstract

Det finns olika tekniker att använda sig av vid immobilisering av frilevande impalor, t.ex. kemisk immobilisering, snaror, nät eller fösning in i fållor med hjälp av bil eller helikopter. Vid immobilisering av frilevande trubbnoshörningar används uteslutande kemisk immobilisering. De olika immobiliseringsmetoderna innebär olika risker för impalan; att söva ett djur är alltid ett riskmoment men även stress framkallad av jakt och hantering kan ge patologiska förändringar som kan leda till döden.
På både impala och noshörning utförs kemisk immobilisering med hjälp av olika typer av opioider, antingen en opioid ensam eller i kombination med andra läkemedel. Opioider ger både bra anestesi och analgesi, men kan medföra även oönskade effekter såsom excitering, hypoxi, respiratorisk depression, eller acidos. Läkemedelskombinationer används för att inte behöva använda så stora volymer läkemedel och för att minimera de oönskade effekterna. Utöver de oönskade effekter som opioider kan framkalla så har trubbnoshörningen och impalan olika fysiologiska egenskaper som man måste ta hänsyn till när man immobiliserar dessa djur.
Vilda frilevande djur är beroende av en snabb och säker återhämtning och den påverkas mycket av det immobiliserande läkemedlet och vilken antagonist som används. Vid användning av vissa opioider riskerar djuret att, trots en till synes fullständig återhämtning från immobiliseringen, på nytt immobiliseras av samma dos av opioider som administrerats första gången.
Utifrån vad jag har läst så föreslår jag att kemisk immobilisering är den metod att föredra när vilda djur ska immobiliseras.

,

There are different techniques to use when immobilizing free-living impalas, for example chemical immobilization, snares, or chasing with the help of a car or a helicopter. When immobilizing free-living rhinoceros the only common way is to use chemical immobilization. It is always dangerous to sedate an animal but also the stress caused by chasing and handling the animal can cause lethal pathological changes.
Chemical immobilization is performed on both impala and rhinoceros by using different kind of opioids, either an opioid alone or in combination with other drugs. The opioid gives a good anesthesia and analgesia but also comes with side effects such as excitement, hypoxia, respiratory depression and acidosis. When using combinations of drugs are less amounts of drugs used, also to minimize unwanted side effects. Rhinoceros and impala have different physiological parameters which have to be taking in consideration when immobilizing one of these animals, in addition to the possible side effects of opioids.
Free-living wild animals are dependent on a fast and safe recovery from the anesthesia. The recovery from the anesthesia is highly dependent on which drug was used for immobilization and which antagonist when the anesthesia was reversed. When using opioids for immobilization the animal is in danger of renarcotization. Renarcotization occurs when an animal gets immobilized a second time by the first drug dosis for immobilization despite a previous full recovery from the anesthesia.
I suggest that chemical immobilization is a better option than alternative.

Main title:Immobilisering och dess bieffekter på impala och trubbnoshörning
Authors:Tomic, Nikolina
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Freriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:59
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:immobilisering, impala, noshörning, bieffekt, opioider
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1413
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1413
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 13:05
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 13:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics