Home About Browse Search
Svenska


Brinte, Lina, 2012. Vägen till ett modernt Tomelilla : en studie av en landsbygdskommun och dess förändring över tiden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här studien beskriver tre brytpunkter som inte bara påverkat Sveriges historia utan även gjort Tomelilla kommun till det moderna samhälle det är idag.
Jag har fokuserat på följande brytpunkter: när skiftesreformerna moderniserade jordbruket, när kommunikationer och då främst järnvägen banade vägen för handel och nya möten, och sist har jag diskuterat effekterna av den rationalisering och strukturomvandling som skedde efter andra världskriget.
Utifrån olika begrepp som exempelvis expertsystem och modernisering, som jag lånat av sociologerna Anthony Giddens och Håkan Thörn, har jag undersökt på vad brytpunkterna lett till för Tomelilla kommun.
Idag är jordbruket ett avancerat företagande där lantbrukarna blir allt färre och arealen större. Tåget har utvecklats från att vara en produkttransport till en pendlingsmöjlighet för människor som vill bo på landet och ha ett arbete i staden. Strukturomvandlingen som sedan skedde med rationaliseringen skapade ett samhälle byggt på effektivitet och storproduktion.

,

This study describes three breakpoints that not only influenced the history of Sweden, but also made Tomelilla municipality to the modern society it is today.
I have focused on the following breakpoints: when the land reforms modernized agriculture, in transportation, primarily railroad paved the way for trade and new meetings, and finally, I have discussed the impact of rationalization and restructuring that took place after World War II.
Based on various concepts such as expert systems and modernization, which I borrowed from the sociologist Anthony Giddens and the sociology professor Håkan Thörn have I have investigated what the breakpoints led to the Tomelilla municipality.
Today, agriculture is an advanced enterprise in which farmers are becoming fewer with larger areas. The train has evolved from being a transport of products to a commuting option for people who want to live in the country and have a job in the city. Structural changes that occurred since the rationalization created a society built on efficiency and high production.

Main title:Vägen till ett modernt Tomelilla
Subtitle:en studie av en landsbygdskommun och dess förändring över tiden
Authors:Brinte, Lina
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:modernitet, landsbygdssamhällen, järnväg, samhällsförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1398
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1398
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 08:39
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 08:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics