Home About Browse Search
Svenska


Mattila, Emma, 2012. Från friluftsliv till ekosemester : en analys av hur svensk naturturism har förmedlats under hundra år. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
892kB

Abstract

Uppsatsen syfte är att studera hur naturturism har förmedlats under nittonhundratalet och därmed få en djupare förståelse för hur och varför den har förändrats. Inom ämnesområdet landsbygdsutveckling är det angeläget att förstå vilken typ av naturturism som efterfrågas och varför. Detta eftersom turism är en av Sveriges nya basnäringar och turism på glesbygden i många fall anses vara ett möjligt framgångsrecept för en livskraftig lokalekonomi. Forskningsmaterialet består av Svenska Turistföreningens (STF) årsskrifter där turisters reseberättelser har publicerats sedan slutet av 1800-talet. En litteraturgenomgång med fokus på utsagor om turismens aktörer, rum och handlingar har gjorts och sedan diskuterats med hjälp av diskursanalytiska verktyg. Empirin från STF: kompletteras också med aktuell litteratur inom turism. Vid analysen har det framträtt två diskursskiften som har uppstått genom förändrade värderingar, sociala praktiker och nya institutioner.

Main title:Från friluftsliv till ekosemester
Subtitle:en analys av hur svensk naturturism har förmedlats under hundra år
Authors:Mattila, Emma
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Naturturism, turism, diskursanalys, STF
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1383
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1383
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2012 08:58
Metadata Last Modified:06 Jul 2012 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics