Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Klara, 2012. "Vi vet bara hur det har varit" : en fallstudie om skogens värdeförändring i nordöstra Skåne. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta är en samhällsvetenskaplig uppsats som skrivs för att erhålla en kandidatexamen i landsbygdsutveckling. Temat för texten är skog i Sverige. Det är ett aktuellt ämne med tanke på den modernisering, förändring och rationalisering som har skett i skogsbruket under de senaste 40 åren. Skogen är viktig, stabil och stark som aldrig förr, vilket har fört med sig att fler har fått upp ögonen för vårt gröna guld. Fler generationsskiften utmynnar i utbor och fler intressenter ”utifrån” har tagit steget in i skogsbranschen. Utvecklingen kommer att märkas på landsbygden, då förutsättningarna för en levande landsbygd inte längre kan uppfyllas. Utboägande kan medföra att välfärden på landsbygden inte förbättras, att stad och land växer allt mer ifrån varandra. Samtidigt som avfolkning med mindre resurser på landsbygden befaras, kan utbor även skapa nya möjligheter och föra med sig nya traditioner till platsen. Utvecklingspotentialen är stor om de olika ägarskapen kommunicerar och tar vara på varandras erfarenheter och kunskaper.

Syftet med denna fallstudie är att undersöka skogens roll i Sverige och förklara skogsägarskapets betydelse för landsbygden. Vikten ligger på skogsägarskap i ett generationsskifte. Jag har använt en kvalitativ ansats, och genomfört semistrukturerade intervjuer, för att samla min empiri. Som analytiskt verktyg används Giddens. Teorier om modernitetens effekter på strukturen i samhället, individer samt på de värdeförskjutningar som pågår bland annat för skogen i Sverige. Studien är gjord i Skånes mest skogsdominerande område, i den nordöstra delen.

,

This is a bachelor thesis about forests in Sweden. It is a topical issue in view of the modernization, change and rationalization that has occurred in forestry over the past 40 years. Forests are important, stable and strong as ever before, and these aspects bring an awareness of our beautiful green gold. More generational shifts result in ownership by people who live more than 30 kilometers away from their forest and land, and more stakeholders without any background in forest becomes part of the forest industry. The development could potentially affect rural areas, when the prerequisites for rural livelihoods no longer can be met. The people who own forest with distance can challenge the welfare in rural areas, the city and the country grows more and more apart. While depopulation with fewer resources in rural areas is feared, may new forest owners with distance also create new opportunities and bring new traditions to the site. With communication between the different ownerships and exchange of experiences and knowledge is the development potential high.

The purpose of this case study is to explore the role of forestry in Sweden and explain the importance of forest ownerships to maintain viable rural areas. The study took place in the most forested area of Skåne, in the northeast, where also the green industry is important to the community. The focus is on forest ownership that has emerged from a generational shift. I have used a qualitative approach, and conducted interviews to collect my data. The analyzing is made with help by Giddens modernizations theory on how modernity is affecting the structure of society, the individual and the changes of value particularly for forestry in Sweden.

Main title:"Vi vet bara hur det har varit"
Subtitle:en fallstudie om skogens värdeförändring i nordöstra Skåne
Authors:Lindström, Klara
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Skog, skogsägarskap, ekonomiska och symboliska värden, landsbygd, plats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1524
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1524
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2012 08:54
Metadata Last Modified:20 Aug 2012 08:54

Repository Staff Only: item control page