Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Miriam, 2012. Soil fertility status and Striga hermonthica infestation relationship due to management practices in Western Kenya. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Striga hermonthica, a parasitic weed, has long been believed to be correlated with the
declining soil fertility status. However scientists have recently come to question this statement
since some recent studies have shown contradictive results. To investigate whether soil
fertility status and infestation of Striga hermonthica were correlated and the impact of it were
caused by farmer management, 120 farmers in Western Kenya, where Striga hermonthica
infestation is prone, participated in this study. In three districts with two sub-locations each,
farmers answered a structural questionnaire and identified two fields, one with high and one
with low soil fertility. These fields later came to be the basis for this study and soil were
therefore also sampled from them. Different soil variables such as: pH, ohlsen-P, texture, C,
N, and seed bank of Striga hermonthica, were then analyzed. The Striga seed bank differed
significantly between the districts, but there were no differences between the farms or the two
fields (high and low soil fertility) on each farm. pH, C and N gave significant results for the
amount of Striga seeds found in the soil. Soils with lower C:N ratio also contained fewer
Striga seeds, while fields with high pH had more Striga seeds present. In Nyabeda, one of the
sub-locations, trials were installed on the identified fields at 11 farms to measure actual Striga
emergence in the field. Local and IR-maize were planted, both with and without fertilization.
Variety was significant for both Striga emergence count and maize yield. Field status was
also significant for Striga emergence. Fertilisation played no significant role in Striga
emergence nor did it increase the yield. The local maize variety gave significantly higher
yields than the IR-maize did. Furthermore IR-maize resulted in significantly higher
emergence of Striga. Striga infestation seems to be correlated with soil fertility status, though
the impact of farmer management has not been fully investigated due to the limited amount of
time and data available. Further studies are needed to understand the impact of farmer
management practices on Striga infestation and soil fertility.

,

Man har länge ansett att det parasitiska ogräset Striga hermonthica gynnas av minskad
markbördighet. Nyare studier har ifrågasatt detta samband. I denna studie, som gjorts i västra
Kenya, ett område med stora angrepp av Striga hermonthica, deltog 120 bönder. Studiens
syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan markbördighet och
skördeminskningar orsakade av Striga hermonthica och hur detta samband har påverkats av
gårdarnas brukningshistoria. I tre distrikt med två underdistrikt vardera fick bönderna i
intervjuer svara på frågor från strukturerade frågeformulär samt identifiera två fält på sina
gårdar, ett med hög och ett med låg markbördighet. Provtagningar från dessa fält ligger till
grund för denna studie. Markvariabler såsom pH, Ohlsen-P, textur, C, N och Striga
hermonthicas fröbank analyserades på jordprover insamlade från dessa fält. Mängden Striga
frön skiljde sig åt mellan de olika distrikten. Däremot kunde ingen skillnad mellan gårdarna
eller mellan de båda typerna av de identifierade fälten påvisas. Strigas fröbank visade på
samband med markens pH och innehåll av C och N. Jordar med lägre C:N kvot hade också
lägre antal frön i jordproverna, medan fält med högt pH innehöll mera frön. I Nyabeda, ett av
underdistrikten, lades fältförsök ut på 11 gårdar för att skatta uppkomsten av Striga i fält. Där
planterades både en lokal majssort och s.k. IR-majs som på Striga-infetkterade fält ger högre
avkastning på grund av bättre resistens mot Striga. Båda majssorterna fick sedan
behandlingarna gödslat och ogödslat. Försökens resultat visade att planträkningen för
uppkomna Striga-plantor berodde på vilken majssort som odlades. Uppkomst av Striga
berodde även på om fälten hade identifierats ha hög eller låg markbördighet. Huruvida fälten
var gödslade eller inte tycktes inte påverka antalet uppkomna Striga-plantor. De gödslade
rutorna visade heller ingen skördeökning. Lokal majs gav högre skördar än vad IR-majsen
gjorde. I de rutor där IR-majs hade planterats var antalet uppkomna Striga-plantor högre.
Striga-angrepp verkar bero på markbördighet. Däremot har inte påverkan av böndernas
brukningsätt kunnat studeras fullt ut. Detta på grund av begränsningar i tid, modell och data.
Fler studier behöver göras för att bättre förstå hur böndernas brukningssätt påverkar
förekomsten av Striga-angrepp och markbördighetens utveckling.

Main title:Soil fertility status and Striga hermonthica infestation relationship due to management practices in Western Kenya
Authors:Larsson, Miriam
Supervisor:Röing de Nowina, Kristina and Marstorp, Håkan
Examiner:Karltun, Erik
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2012:09
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:soil fertility, Striga hermonthica, parasitic weed, crop losses, Western Kenya
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1379
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1379
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Soil science and management
Soil fertility
Language:English
Deposited On:05 Jul 2012 13:45
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 13:45

Repository Staff Only: item control page