Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Ida, 2012. "Kvinnorna väntar i bergen" : om den lokala platsens vikt för män och kvinnor i det berbiska Marocko. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna kandidatuppsats beskriver platsen, framförallt byn, inom den berbiska kulturen i Marocko. Med syfte att beskriva relationen och sambandet mellan den geografiska platsens utformning och skapandet av en kollektiv och representativ identitet presenteras först den berbiska, isolerade byn och sedan den växande identitetsrörelsens mål och diskursiva tillvägagångssätt. Resultatet som presenteras bygger i första hand på en studie av aktuell litteratur och tidigare forskning och i andra hand på två kompletterande intervjuer och en egen studieresa genom Marocko i maj 2011. Baserat på det empirirska materialet görs en analys av skapandet av två parallella identiteter och med dem två egentligt olika platser, en vardagligt självupplevd i byn och en diskursivt omskapad och medvetandegjord av den urbana identitetsrörelsen. Med utgångspunkt i begreppen traditionellt i förhållande till modernt, ruralt i förhållande till urbant och kvinnligt i förhållande till manligt diskuteras platsens och identitetens relation. Återkommande i uppsatsen är förhållandet och spänningarna mellan det kvinnligt traditionella och det manligt konstruerande, och analysen avslutas med en diskussion kring hur förhållandet till platsen och dess identitet skiljer sig för männen och kvinnorna inom den berbiska kulturen.

,

This bachelor thesis describes the place, with emphasis on the local village, in the Berber culture of Morocco. The purpose is to describe the relationship and connection between the local, geographical place and the construction of a defined Berber identity. First, the local and isolated Berber village is described, and thereafter the growing Identity Movement’s agenda and approach. The presented result is mainly based on a study of recent literature and research, but also on two complementary interviews and a field trip through Morocco in May 2011. Based on the empirical result an analysis is made about the creation of two parallel identities and two different kinds of places: one self-perceived, everyday experienced in the village and one described and constructed by the urban-based Identity Movement. The analysis discusses the relationship between place and identity with focus on the tension between some reoccurring key-expressions, such as traditional - modern, urban - rural and male - female. A central theme discussed throughout the thesis is the differences between the male and female ways of relating to the place, as well as to the identification as a part of the Berber culture in Morocco.

Main title:"Kvinnorna väntar i bergen"
Subtitle:om den lokala platsens vikt för män och kvinnor i det berbiska Marocko
Authors:Carlsson, Ida
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Marocko, berbisk kultur, plats, identitet, genus, förändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 09:35
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 09:35

Repository Staff Only: item control page