Home About Browse Search
Svenska


Söderholm, Johan, 2002. De svenska skogsbolagens system för skoglig planering. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
621kB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fem svenska skogsbolag utför sin skogliga planering
och analysera möjlig utvecklingar av planeringen. De företag som ingår i beskrivningen är
AssiDomän, Holmen, Korsnäs, SCA och StoraEnso. Materialet som uppsatsen bygger på
kommer till största delen från intervjuer som gjorts med personer med lämplig befattning på
de olika företagen. Planeringen kan delas upp i tre huvuddelar; strategisk, taktisk och
operativ. Organisationen på företagen stämmer väl överens med dessa steg. En central stab
sköter den strategiska planeringen. Förvaltningen eller motsvarande sköter den taktiska
planeringen. Bevakningen eller motsvarande, som lyder under förvaltningen, sköter den
operativa planeringen. Intervjuerna har gjorts på alla tre nivåer för att få en heltäckande bild
av hur det fungerar. På företagen finns en del material skrivet om planeringen, men på grund
av många omorganisationer och förändringar i planeringsförfarandet har det skrivna
materialet inte alltid varit heltäckande.
För att undersöka om organisationens utseende hänger samman med skillnader i planeringen
mellan företagen har organisationen beskrivits i början av varje företagsbeskrivning.
Uppsatsen beskriver varje företag för sig. Efter att alla företag beskrivits kornmer ett avsnitt
med en jämförelse mellan företagen, där starka och svaga sidor hos de olika företagen
belyses. Avslutningsvis görs ett försök att, med hjälp av fakta om hur planeringen utförs i dag
och den forskning som pågår, säga vad som kan komma i framtiden.
Jämförelsen visar att skillnaderna mellan företagen inte är speciellt stora. Den strategiska
planeringen är upplagd på i stort sett samma sätt hos alla fem företagen. Under den taktiska
planeringen skiljer det mer mellan företagen, bl.a. beroende på hur långt fram i utvecklingen
av Geografiska informationssystern företaget kommit. Den operativa planeringen skiljer sig
också ganska mycket mellan företagen. Några lägger mycket tid på att samla in data om de
bestånd som skall åtgärdas medan andra litar på de uppgifter som finns i beståndsregistret
på punkten hur företagen är organiserade är det Assidomän som skiljer sig mest från de andra
företagen. De har en mer markerad uppdelning mellan planeringsorganisationen och
avverknings- och transportorganisationen. I de andra företagen är de olika enheterna inte lika
markerade.

,

The objective of this essay is to describe the farestry planning process at five Swedish forest
companies. The campanies are AssiDomän, Holmen, Korsnäs, SCA and StoraEnso. Most of
the material used in this essay comes from interviews with personnel on the different
companies. The planning process is divided into three levels: Strategic, Tactic and Operative
planning. All organizations follow the same pattem. The interviews were made with people
responsible for the three different levels to get a good overview of how the planning process
works. There are some written materials available, but most of it is inaccurate according to
changes in the structure of the companies.
To find out how the companies' structure are connected to differences in the planning process,
every description begins with a presentation of the company. The description of the planning
comes after that. The campanies are described separate. After the presentation a comparison
between the campanies is made to show good and bad parts of the different planning
processes. In the end there is an attempt to prediet what the future of farestry planning may
look like.
The comparison shows that the differences between the campanies are not that big. All five
campanies make their strategic planning in the same way. There are some differences in the
tactical planning. The differences depend on how far in the development of geographical
information systems the campanies have come. The differences in the operative planning are
bigger. Some of the campanies put a lot of effort in
to update the stand data in the forest before
cutting. The others are relaying on the old stand data. There are some differences between the
organisations that take care of the operative planning. AssiDomän has two organizations, one
that only deals with cutting and logistics, and one that takes care of the farestry planning. The
other four campanies do not havethese parts divided.

Main title:De svenska skogsbolagens system för skoglig planering
Authors:Söderholm, Johan
Supervisor:Eriksson, Ljusk-Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:98
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forest products industry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 12:04
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics