Home About Browse Search
Svenska


Avdashkova, Natalia, 2012. Your're either in or you're out : ett annat perspektiv på föreningslivets roll för integration på landsbygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
729kB

Abstract

Denna studie grundar sig på genomförda intervjuer med fyra utlandsfödda och två svenskfödda kvinnor som är bosatta på landsbygden i Falu kommun i Sverige. Syftet är att få en bild av föreningslivets roll för integration av utlandsfödda på den svenska landsbygden. Eftersom landsbygden behöver utlandsfödda och dessa i sin tur kan enligt dagens forskning gynnas av att bo på mindre orter, blir detta ett intressant och aktuellt ämnesområde att forska i. Många rapporter påvisar att deltagande i föreningslivet på landsbygden ökar integrationsmöjligheterna och att dess nätverk motverkar utanförskap. Genom att ha samtalat med utlandsfödda intervjupersoner om deras erfarenheter och upplevelser som inflyttade till de mindre samhällen, och med svenskfödda intervjupersoner om deras respektive hembygder samt om deras perspektiv på integration, har jag fått en annan bild av föreningslivets roll på landsbygden. Med hjälp av Robert Putnams teori om socialt kapital har jag kunnat visa att föreningslivet på landsbygden har både positiv och negativ verkan på integrationsprocesserna och varför. I min studie framgår det nämligen att det finns utlandsfödda som har framgångsrikt integrerat genom engagemang i bygdeanknutna föreningar men även de som inte deltar och förblir isolerade från hembygdernas nätverk. Min studie belyser även vilka typer av föreningar som kan vara en god förutsättning för integration, samt vilka som tvärtom kan utgöra ett hinder. Jag ifrågasätter slutligen också den vikten som intergrationspolitiken lägger på föreningslivet som en katalysator för integrationen av utlandsfödda på den svenska landsbygden.

,

This study is based on interviews with four women with an immigrant background and two Swedish-born women residing in the periphery in municipality of Falun in Sweden. The purpose is to identify the role of voluntary associations regarding integration of foreign born people in the Swedish countryside. Considering that the peripheral communities are in need of foreign born citizens and they in turn, according to todays research, can profit from living in smaller neighborhoods, makes a subject of current interest and importance. Many reports have established that participation in voluntary associations in the peripheries increases the possibility of foreign born people to integrate in society, and that its networks countervail alienation. By speaking to the foreign born women about their past experiences as newcomers in small towns in the countryside, and by questioning the Swedish-born women about their hometowns and their own perspective on integration, I have gained a different understanding on the role of the voluntary associations in the Swedish periphery. By analyzing my results using Robert Putnam's theory of social capital, I have been able to recognize both positive and negative impacts of the associations on the integration, and also why this is the case. My study shows that there are in fact foreign born citizens that successfully integrate by participating in voluntary associations connected to their hometown, but also those who don't, and thus remain isolated from social networks. My study also accounts for which type of associations qualify as beneficial for integration of newcomers, and which on the contrary hinder the process. Finally I dispute the stress that integrating politics bestow on the voluntary associations as catalysts of integration of immigrants in the Swedish periphery.

Main title:Your're either in or you're out
Subtitle:ett annat perspektiv på föreningslivets roll för integration på landsbygden
Authors:Avdashkova, Natalia
Supervisor:Westholm, Erik and Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:integration, föreningsliv, landsbygd, landsbygdsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 07:41
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 07:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics