Home About Browse Search
Svenska


Svenstrup, Anders, 2012. Dagvattenhantering med "Rain Garden". First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om Rain Garden. Arbetet vänder sig till dig som har ett intresse för dagvattenhantering. De som söker djupare kunskaper i ämnet kan använda sig av förteckningen över referenser. I framtiden förväntas klimatförändringar med höjda temperaturer och ökade nederbördsmängder som följd. Samtidigt växer städerna vilket leder till att andelen hårdgjorda ytor ökar och den naturliga infiltrationen minskar. Utvecklingen innebär en ökad avrinning och större dagvattenvolymer som måste tas omhand. De traditionella dagvattensystemen är inte dimensionerade för att klara av de ökade dagvattenvolymerna vilket kan leda till översvämningar och en negativ påverkan på miljön. År 2000 trädde Ramdirektivet för vatten i kraft vilket innebär att det numera ställs krav på att dagvattnet ska renas innan det släpps ut i recipienten. Det krävs därför hållbara dagvattenlösningar som kan rena dagvattnet från föroreningar och minska belastningen på den konventionella dagvattensystem. Idag har synen på dagvattenhantering förändrats, istället för att leda ner dagvattnet i ett traditionellt rörsystem används oftare öppna dagvattensystem som gröna tak, genomsläppliga beläggningar, svackdiken och dammar.
I bland annat USA och Australien används en dagvattenlösning som kallas Rain Garden för att ta hand om dagvatten. Rain Garden kan beskrivas som en grund försänkning i landskapet under vilket det finns ett dränerande system och ett preparerat filtermaterial som är täckt med vegetation. Rain Garden är ett system som kan användas inom både privat- och allmänplats-mark. Vid användandet av Rain Garden synliggörs tidvis dagvattnet vilket kan leda till positiva mervärde för staden. Fördelen med Rain Garden är att de har en hög reningsförmåga samtidigt som de kan bidra med en fördröjning och reduktion av dagvattenvolymer. Beroende på konstruktion kan också Rain Garden möjliggöra en infiltration till den underliggande marken vilket gynnar den naturliga vattenbalansen. Den främsta nackdelen med Rain Garden är att de kräver en förhållandevis intensiv skötsel för att kunna prestera bra under längre perioder.
Rain Garden är ett system som mycket väl skulle kunna användas i Sverige. På allmän plats-mark skulle Rain Garden kunna användas för att avbelasta det konventionella ledningssystemet. På privat mark skulle Rain Garden kunna användas för att bidra med värdefull fördröjning av dagvattnet. Forskningsresultat har visat att Rain Garden även kan rena dagvatten vid kalla temperaturer mellan 2 och 20 °C vilket är något som talar för en användning av Rain Garden i Sverige. De kan dock krävas vissa anpassningsåtgärder för det svenska klimatet med avseende på infiltrationskapaciteten vintertid och ett växtmaterial anpassat för det svenska klimatet.

Main title:Dagvattenhantering med "Rain Garden"
Authors:Svenstrup, Anders
Supervisor:Bensch, Åsa and Fridell, Kent
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Rain Garden, dagvattenbiofilter, regnbädd, stormwater planter, bioretention
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1283
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1283
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2012 07:00
Metadata Last Modified:28 Jun 2012 07:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics