Home About Browse Search
Svenska


Kånåhols, Malin, 2012. Stafylokocktoxiners betydelse vid pyodermi hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
339kB

Abstract

Pyodermi är en hudsjukdom hos hundar som orsakas av Staphylococcus pseudintermedius (S. pseudintermedius), tidigare benämdes den S. intermedius. Pyodermi kan ge många olika symptom såsom klåda, håravfall, rodnad, varigt och blodigt exsudat, papler, pustler, sårskorpor och nekrotiserad hud. Ofta finns det bakomliggande orsaker och sjukdomar hos hunden som tillåter stafylokockerna att kolonisera huden.
Staphylococcus pseudintermedius är en Grampositiv kock, den är koagulas-, DNas-, katalas- och ureaspositiv och ger dubbelhemolys på blodagar.
Patogenesen vid pyodermi är ännu inte helt kartlagd. Staphylococcus pseudintermedius uttrycker ett stort antal virulensfaktorer men vilka som har betydelse vid utvecklingen av pyodermi är oklart. De viktigaste är exfolierande toxiner. De har visats ge symptom vid pyodermi när renat toxin har injicerats i försöksdjur. Även andra virulensfaktorer som till exempel leukotoxin, enterotoxiner, cellväggsassocierade proteiner, koagulas, proteas och protein A kan spela en viktig roll i utvecklingen av pyodermi.
Slutsatsen är att pyodermi är en multifaktoriell sjukdom där många virulensfaktorer från bakterien och inre faktorer hos djuret samverkar.

,

Pyoderma is a skin condition contracted by dogs that is caused by Staphylococcus pseudintermedius (S. pseudintermedius), previously renamed from Staphylococcus intermedius. The symptoms of pyoderma are many such as itching, alopecia, redness, hemorrhagic and purulent exudate, papules, pustules, crusts and necrotic skin. Pyoderma is most often a secondary infection and there are underlying causes or other diseases that allow the staphylococci to grow.
Staphylococcus pseudintermedius is a Grampositive cocci, that is positive for coagulase, DNas, catalase and ureas. Dubbelhemolysis can be seen on bloodagar.
The pathogenesis for pyoderma is not clear. Staphylococcs pseudintermedius express a large number of virulence factors but it is not determined which of these are significant in pyoderma. The most important are exfoliative toxins. These have shown to give symptoms of pyoderma when refined toxins have been injected in laboratory animals. Other virulence factors as leukotoxin, enterotoxins, cellwallassociated proteins, coagulase, proteas and protein A can have an important role in pyoderma.
The conclusion is that pyoderma is a disease with many factors, both virulence factors from the bacteria and factors in the animal, and they can together give rise to pyoderma.

Main title:Stafylokocktoxiners betydelse vid pyodermi hos hund
Authors:Kånåhols, Malin
Supervisor:Fredriksson, Mona and Birgersson, Anna
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:67
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Staphylococcus pseudintermedius, toxiner, pyodermi, hund, exfolierande toxiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2012 12:24
Metadata Last Modified:15 Jun 2012 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics