Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Martin, 2012. Mervärdesmärkning av nöt- och lammkött : en systematisk undersökning av mervärdesmärkt kött. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Svenska nöt - och lammköttsproducenter har länge varit pressade av det utländska köttet som idag har 50 % av marknaden. För att förbättra dessa siffror har LRF tagit fram en livsmedelsstrategi med målet att växa med en procent om året till skillnad från två procent minskning som varit fallet de senaste åren. Problemet idag är att LRF inte har tillräcklig kunskap om vilka mervärden som finns representerade i butik samt hur man ska utnyttja dem som finns på bästa sätt. Denna uppsats ska söka svar på vilka mervärden som idag finns i butik samt i vilken utsträckning de förekommer. Med hjälp av forskningsfrågorna: Vilka detaljer av nöt och lamm säljs det mest av i butikerna? Hur är dessa detaljer märkta med mervärdesinformation? Vad har mervärdesmärkningen för samband med priset på varan?
För att öka förståelsen för vad begreppet mervärde står för inleds litteraturstudien med en genomgång av detta samt LRFs egna modell för mervärde. I LRFs livsmedelsstrategi har de tagit fram ”Äkthets modellen” som är uppdelad i två huvuddelar: inneboende mervärden och omgivande faktorer. Inneboende mervärden utgörs av direkt produktionsrelaterade faktorer som bonden har stor kontroll över. Omgivande faktorerna används för att stödja de inneboende mervärdena men kan inte ersätta en produkts inneboende mervärden. Exempelvis Ursprung, Produktionsmetod och Kvalité.
För att söka svar på forskningsfrågorna har 32 observationer gjorts i dagligvarubutiker i Skåne och Falköping. Resultaten av undersökningen är omfattande och presenteras i form av tabeller och figurer samt statistiska analyser.
Undersökningen visar att viss mervärdesmärkning bidrar till ökat pris av enskilda köttdetaljer. Tydligt är att Ekologiskt, SvensktKött, Närodlat, Hängmörat, samt ursprungslandets flagg är mervärdesmärkningar som ökar priset på nöt - och lammkött i butik.

,

Swedish beef and lamb producers have long been pressured by imported meat that today has 50% of the market. To improve these figures, LRF has developed a food strategy to grow one per cent per year as opposed to two per cent reduction as the case has been in recent years. The problem today is that the LRF does not know enough about what added value is represented in the store and how to exploit them in the best way. This papers goal is to seek answers to what added value products currently are available in stores as well as the extent to which they apply. With the help of the research questions: Which cuts of beef and lamb are sold the most in stores? How are these items marked with value added information? How dose value added labels effect the price of the commodity? To increase the understanding of the concept added value represents the literature study will open with a review of added value and LRF's own model for added value. The LRF's food strategy has developed an "authenticity" model, which is divided into two main parts: intrinsic value and environmental factors. Intrinsic value consists of direct production-related factors that the farmer has extensive control over. Environmental factors are used to support the inherent added values but cannot substitute for a product's intrinsic value. To seek answers to the research questions 32 observations have been made in grocery stores in Skåne and Falköping. The result of the survey is very comprehensive and presented in the form of tables, figures and statistical analyzes. The survey shows that some value added labeling contributes to increased price of meat individual details. Clearly, Organic, Swedish Meat, Local produce, Tenderized, and the origin country's flag are the value adding labels which increase the price on beef and lamb products.

Main title:Mervärdesmärkning av nöt- och lammkött
Subtitle:en systematisk undersökning av mervärdesmärkt kött
Authors:Karlsson, Martin
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:mervärdesmärkning, äkthet, kundvärde, nötkött, lammkött, märkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2012 09:36
Metadata Last Modified:13 Jun 2012 09:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics