Home About Browse Search
Svenska


Rosberg, Pernilla, 2012. Immunokastrering av gris : för- och nackdelar ur produktionssynpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Kastrering av smågris för att motverka galtlukt görs idag i Sverige under grisens första
levnadsvecka utan bedövning. EU kommissionen har lagt fram ett förslag på att från och med
2012 ska all kastrering av grisar ske med bedövning, och kirurgisk kastrering ska upphöra
från 2018 under förutsättning att vissa praktiska problem har lösts tills dess. Olika alternativ
till dagens kastrering är således ett mycket aktuellt problem och ett av alternativen till detta är
immunokastrering. Immunokastrering sker genom att man vaccinerar grisen mot ett endogent
hormon, GnRH (gonadotropin releasing hormone), vilket hämnar testikelns funktion och
minskar bildning av galtluktsämnena androstenon, skatol och indol.
Denna litteraturstudie är inriktad på hur immunokastrering påverkar grisarna ur
produktionssynpunkt med fokus på kött- och fetthalt, beteende, foderåtgång och andra
problem som diskuteras kring den praktiska tillämpningen av immunokastrering på gris i
Sverige. Studien visar att immunokastrerade grisar har högre kötthalt, lägre fetthalt och
mindre foderåtgång än kirurgiskt kastrerade grisar. Immunokastrering sänker även effektivt
halten av galtluktsämnen och har således fullgod effekt mot galtlukt. Beteendemässigt har
immunokastrerade grisar en lägre frekvens av sexuellt och aggressivt beteende än okastrerade
galtar och det är inte några större problem med att hålla immunokastrerade grisar i grupp än
kirurgiskt kastrerade grisar. De bättre slaktkroppsegenskaperna och den minskade
foderåtgången väger till stod del upp för den högre kostnaden som immunokastrering medför.
Jag drar slutsatsen att immunokastrering är ett bra alternativ till kirurgisk kastrering och har
många fördelar både ur produktionssynpunkt och ur djurvälfärdsynpunkt då det inte innebär
något invasivt ingrepp.

,

Castration of male pigs in Sweden is done during the piglets first week in life and without
pain relief. This is a process that is done to avoid boar taint in meat from male pigs. The
European Union has suggested that from 2012 all castration on pigs without pain relief should
stop and that from 2018 all surgical castration should stop, under condition that some
practical problems have to be solved until then. Alternatives to today’s methods are therefore
a current question that needs to be solved. One of different available alternatives is
immunocastration. Immunocastration is done by vaccination against an endogenous hormone,
GnRH (Gonadotropin releasing hormone). This will inhibit testicular function and decrease
the levels of the boar taint compounds androstenone, skatol and indol.
This literature study is focused on how immunocastration affects the pigs out of a production
point of view, how it affects meat and fat content, behaviour, feed intake and other problems
that are discussed about the practical appliance of immunocastration in Sweden.
Immunocastrated pigs have a lower feed intake and at slaughter a higher meat content and
lower fat content than surgical castrated pigs. Immunocastration also efficiently decreases the
levels of boar taint compounds and has therefore a sufficient effect on prohibiting boar taint.
Immunocastrated pigs also show a lower frequency of sexual and aggressive behaviour than
intact male pigs and show no problems when being held in a group compared to surgical
castrated pigs. The better quality at slaughter and the lower feed costs compensates for the
higher cost of immunocastration. Hence, I conclude that immunocastration is a good
alternative to today’s method of castrating pigs both out of a production point of view and
also when considering animal welfare since it is less painful for the pig.

Main title:Immunokastrering av gris
Subtitle:för- och nackdelar ur produktionssynpunkt
Authors:Rosberg, Pernilla
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:60
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:immunokastrering, kastrering, Improvac, gris, galtlukt, kötthalt, androstenon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1187
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1187
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2012 08:02
Metadata Last Modified:05 Jun 2012 08:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics