Home About Browse Search
Svenska


Elheim, Peter, 2012. Inbjudande och trygga parker : fallstudie av Seminarieparken. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inbjudande och trygga parker skapar betydelsefulla miljöer för människor i staden. Skötsel och planering är två genomgående viktiga delar för att skapa en fungerande park. Detta examensarbete handlar om parker i Sverige och vad det finns för åtgärder att använda för att skapa en park som upplevs mer inbjudande och trygg att besöka. Seminarieparken i Göteborg har uppmärksammats eftersom att det finns ett behov att skapa en mer inbjudande och trygg park att vara i där grönstrukturen i det urbana rummet har stor betydelse för rekreation och motion för parkens användare.
Metoden till detta arbete är inledningsvis en litteraturstudie som tar upp ämnet trygghet och hur det går att skapa mer inbjudande parker. I litteraturstudien finns det olika delarna:
- Planering
- Belysning
- Växtmaterial
- Skötsel och förvaltning
- Miljöpsykologi
- Parkers användningsområden
- Storleksklassificering av parkyta
- Marknadsföring av grönområden
- Kultur och historia
- Tillgänglighet
Sedan följer en fallstudie där Seminarieparken i Göteborg används som exempel. Checklistan som är ett resultat av litteraturstudien har använts på Seminarieparken där olika åtgärder beskrivs och diskuteras. Denna checklista ska kunna användas på andra parker för att kontrollera om de behöver bli mer inbjudande och trygga att vara i. Även en punktlista med saker att tänka på i planerings- och förvaltningsskedet finns med för att underlättar framtida åtgärder. Med hjälp av fallstudien fick arbetet en extra dimension som gör resultatet tydligare och troligtvis mer applicerbart på andra anläggningar.
Frågeställningen som besvaras i detta arbete är: Vad är de viktigaste punkterna för att göra ett grönområde tryggare och mer inbjudande? Med delfrågan: Går det att applicera dessa punkter på en äldre park i behov av upprustning?
I arbetet presenteras konkreta åtgärder för att göra Seminarieparken mer inbjudande och trygg att besöka där bland annat bristande belysning och dålig kunskap om vegetation är två stora orsaker till att parken idag uppfattas som otrygg och inte speciellt inbjudande. I dag har parken en stor förbättringspotential som även det beskrivs i arbetet. De slutsatser som har kunnat dras är bland annat att det är betydelsefullt att skapa bra förutsättningar till ett rikt kvällsliv i våra parker som i sin tur påverkar tryggheten. Det gäller att hitta åtgärder som bidrar till en mer inbjudande miljö som samtidigt skapar högre trygghet.

Main title:Inbjudande och trygga parker
Subtitle:fallstudie av Seminarieparken
Authors:Elheim, Peter
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Bensch, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:trygghet, inbjudande, Seminarieparken, skötsel, förvaltning, planering, belysning, växtmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1176
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2012 06:32
Metadata Last Modified:04 Jun 2012 06:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics