Home About Browse Search
Svenska


Stenbeck, Carl Johan and Uggla, Fredrik , 2012. Intressenternas syn på den enskilda skogsägarens Corporate Responsibility : en studie av olika intressenter och hur dessa skiljer sig beträffande socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvarstagande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Drygt hälften av den svenska landarealen täcks av skog. Av denna areal ägs hälften
av privata skogsägare och övrig areal av skogsbolag och det allmänna. Alla som
brukar skogen har ett ansvar att värna om den på ett hållbart och uthålligt sätt, detta
för att kommande generationer ska kunna ha fortsatt glädje av skogen. Ett viktigt
begrepp gällande hållbar utveckling är CR (Corporate Responsibility). Med detta
menas att det är viktigt att intressenter tar mer ansvar inom aspekterna: miljö, socialt
och ekonomi än den miniminivå som lager kräver. Vad har intressenter inom
skogsnäringen för krav på skogsägarna inom ramen för CR, och kan det uppstå
eventuella konflikter mellan intressenter och skogsägare?
Detta är en explorativ studie där syftet är att undersöka vilka förväntningar intressenter
har på enskilda skogsägares ansvarstagande inom CR. Avgränsningar kommer
geografiskt sett sträcka sig inom Stockholmsområdet. Eftersom studien är explorativ
och ämnet är begränsat utforskat måste ny information införskaffas. Både myndigheter
och företag kommer att bidra till den empiriska studien. Syftet är att undersöka vilka
faktorer och krav intressenterna anser att den enskilda skogsägaren bör sträva efter
inom CR.
I resultatet påvisas att trots att de olika myndigheterna är centralt styrda av staten kan
deras syn på ansvar skilja sig åt. Utifrån de olika intervjuerna har kopplingar mellan
hållbart skogsbruk och långsiktigt ekonomiskt vinning varit genomgående. Konflikter
kan dock uppstå mellan intressenter och skogsägare när aspekter i form av makt,
ändringar av skogsvårdslagen och ekonomiska intressen ställas mot varandra.

,

More than half of the Swedish land area is covered by forest. About 50 percent is
owned by forestry companies, and the other 50 percent is owned by private forest
owners. All users of the forest have a responsibility to manage the forest in a
sustainable manner. This is so that future generations can enjoy the same pleasure
from the woods we do. An important concept on forest sustainable development is CR
(corporate responsibility). This means that it is important that the owner and manager
take more responsibility for the environmental, social and economic perspectives than
the law requires. What does stakeholders in the forestry sector require from a CR
perspective, may there be potential conflicts between stakeholders and forest
owners?
This is an exploratory study that aims to examine factors and requirements that individual owners should strive for in their CR. Since the study is exploratory and the
subject is not studied before, new information must be gathered. This will be done
through interviews with stakeholders. Both authorities and public companies will contribute to the empirical study.
The results demonstrate that although the various authorities are centrally controlled
by the government, their views on CR are different. From the various interviews, the link between sustainable forest management and long-term financial gain has been consistent. The results also show that conflicts may arise between stakeholders and owners, when elements such as power, changes to the Forestry Act and economic
interests are put together.

Main title:Intressenternas syn på den enskilda skogsägarens Corporate Responsibility
Subtitle:en studie av olika intressenter och hur dessa skiljer sig beträffande socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvarstagande
Authors:Stenbeck, Carl Johan and Uggla, Fredrik
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:715
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Skogsproduktion, skogsägare, Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Responsibility (CR), Sveaskog, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Ekonomi, sociala, miljö, hållbart skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1169
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:29 May 2012 12:51
Metadata Last Modified:29 May 2012 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics