Home About Browse Search
Svenska


Gabert, Karin, 2012. EPDM-gummigranulat : som material, egenskaper och möjligheter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

EPDM-gummigranulat är ett för Sverige relativt nytt material som fått en snabbt ökad användning inom bland annat anläggningen av utemiljöer. EPDM-gummit (Eten-Propen-Diengummi) som granulatet tillverkas av har flera goda egenskaper som bland annat UV-, värme-, och väderbeständighet, vilket gör granulatet till ett mycket användbart material i utemiljön. Genom sina egenskaper har EPDM-gummigranulat, även kallat gummigranulat, fått ett brett användningsområde i våra utemiljöer och finns dessutom att få i olika utföranden; platsgjuten markbeläggning, färdiga plattor, fyllnadsmaterial till ex. konstgräs och även i en rad andra varianter.
Målsättningen med arbetet har varit att ta reda på teknisk och erfarenhetsmässig kunskap om EPDM granulat och med den informationen sammanställa ett underlag kring materialet, då riktad främst till landskapsingenjörer, landskapsarkitekter, projektörer och beställare.
Med EPDM-gummigranulatet har nya möjligheter skapats inom projekteringen av utemiljöer där bland annat materialets formbarhet, möjligheten att skapa ett fallskyddsunderlag som även underlättar framkomligheten för funktionshindrande samt potentialen att få materialet i en mängd olika kulörer etcetera gjort att det fått en snabb introduktion som markbeläggning. Formbarheten och de olika kulörerna gör det möjligt att skapa nya spännande, originella och hållbara installationer i såväl utemiljö som innemiljö. Jämfört med mer traditionella markmaterial går det att skapa färgrika markbeläggningar som direkt kontrasterar mot den angränsande miljön. Figurer och mönster kan appliceras efter projektörens egen fantasi. EPDM-gummigranulat används bland annat som markbeläggning på lekplatser, skolgårdar, sportytor, i den offentliga miljön och som fyllnadsmaterial i konstgräs.
Uppsatsen tar upp EPDM-gummigranulatets beståndsdelar, dess egenskaper, tillverkningsprocessen och vilka möjligheter som följer med materialet. Utöver detta tar rapporten även upp några av granulatets användningsområden inom landskapsplanering samt råd och tips för både projektering och anläggning av materialet.
Genom utförda studier och det sammanfattande rapportskrivandet kan konstateras att EPDM granulat är och kommer att förbli ett mycket använt material inom landskapsplanering och att materialet dessutom har klart fler fördelar än vad det har nackdelar.

,

EPDM-rubber granules are a relatively new material in Sweden and its application is rapidly expanding into areas such as construction of outdoor environments. EPDM-rubber (ethylene-propylene-diene monomer (M-class) rubber), of which the granules are made, has a number of excellent characteristics including UV, heat and weather resistance, which make the granules an extremely useful material for use in the outdoor environment. Owing to its characteristics, EPDM-rubber granules, also known as rubber granules, have a wide range of applications in our outdoor environments and are also available in various designs, in-situ flooring, finished plates, filling material such as in synthetic turf and also in a number of other variants.
The aim of this essay has been to identify the technical and experiential characteristics of EPDM-rubber granules and with this knowledge compile a dossier on the material, directed primarily at landscape engineers, landscape architects, planners and buyers. The development of EPDM-rubber granules has created new potential opportunities in the landscape planning arena, where its malleable composition, the possibility of creating a fall protection surface which also facilitate accessibility for the disabled and its variety of colours have accelerated its usage in paved surfaces. Its malleable nature and the various colours it comes in make it possible to create new and exciting, original and durable installations in both the outdoor and indoor environment. Compared to more traditional paving/ground materials it is possible to arrange colourful coatings that are in direct contrast to the surrounding environment. Shapes, figures and patterns can be created in line with the designer’s own imagination. EPDM-rubber granules can be used for surfacing in public and school playgrounds, sports surfaces, public spaces and as a filling material in artificial turf. This essay addresses the composition of EPDM-rubber granules, its characteristics, manufacturing process and the potential this material has to change our environment. In addition, the essay also addresses some of the granule’s applications in landscape planning and advice and tips for both the design and construction of the material. Through this detailed study it can be concluded that EPDM-rubber granules are, and will remain, a highly valued and widely used material in landscape planning and that the material also has far more benefits than drawbacks.

Main title:EPDM-gummigranulat
Subtitle:som material, egenskaper och möjligheter
Authors:Gabert, Karin
Supervisor:Wård, Lisa
Examiner:Bensch, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:EPDM granulat, gummigranulat, EPDM-gummi, markmaterial, markbeläggning, ytbeläggning, gummimaterial, slitlager
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1109
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1109
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2012 05:49
Metadata Last Modified:03 May 2012 05:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics