Home About Browse Search
Svenska


Lemberg, Jolanda, 2012. Rekreationsvärden i parker och grönområden : vilka är de? Hur kan de värderas och bedömas?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Rekreation har flera definitioner, i denna studie används definitionen "återhämtning i en stärkande miljö". Idag vet vi att grönska i staden har en stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet, och rekreation i utemiljö är en viktig del av stadsbornas möjlighet att återhämta sig från vardagens stress och krav.
De finns flera teorier kring innebörden av rekreation, både inom psykologin, medicin och landskapsarkitekturens forskning. Ämnet miljöpsykologi behandlar frågor som berör människans relation till sin närmiljö och miljöns påverkan på människan. Denna studie behandlar rekreationsvärden i park och grönområde, den gör ett försök att ta reda på vilka dessa rekreationsvärden är och var de finns.
I projektet Green Space Award (GSA) finns ett intresse för att lyfta fram parker och naturområden med en god kvalitet när det kommer till funktion och organisation, genom att tilldela de som uppnår kriterierna priset GSA. Målet med denna studie var att hitta ett passande verktyg som skulle kunna identifiera och bedöma dessa kvaliteter utifrån kriteriet rekreation.
Som exempel på verktyg för bedömning och värdering av park och grönområdens rekreationsvärde testas Patrik Grahns åtta parkkaraktärer (Grahn, 2005). I två fallstudier i Pildammsparken i Malmö och Tanto i Stockholm inventerades innehållet av karaktärerna. De åtta parkkaraktärerna visade sig ha ett stort inslag av rekreationsvärden, men slutsatsen av denna studie var att modellen inte fungerar ensam som ett verktyg för kvalitetsbedömning för GSA. Därför valde studien att även studera på tre andra verktyg. Dessa verktyg används idag för att identifiera både rekreativa värden och sociala värden i parker och grönområden. Dessa är Alexander Ståhles sociotopkarta (Ståhle, 2002), Fredrika Mårtensson m fl metod OPEC (Mårtensson, F. 2009) och Boverkets Landskapets upplevelsevärden (Boverket, 2007).
De övriga verktygen visade sig ha flera fördelar som går att applicera på betygskriterierna och modellen för GSA. Genom att studera innebörden av rekreation och dess betydelse, samt studera olika verktyg för bedömning av rekreationskvaliteter i parker och grönområden har studien kommit fram till förslag på åtta nyckelkvaliteter och en bedömningsmall för GSA och kriteriet rekreation.
De åtta nyckelkvaliteterna för rekreation i park och grönområde är ostördhet, variation, naturlikhet, fascinerande landskap & innehåll, kravlöshet, trygghet & säkerhet, tillgänglighet och funktion.
Dessa nyckelkvaliteter kan enligt denna studie fungera vägledande för att kunna identifiera en park eller grönområde med kvaliteten rekreation. För att en park ska uppnå kriteriet rekreation krävs att alla nyckelkvaliteterna finns i parken eller grönområdet i viss utsträckning. När det kommer till nyckelkvaliteten funktion, bör miljön innehålla ett visst antal sociotopvärden, som inspirerats av Alexander Ståhles Sociotopkarta (Ståhle, 2002).

Main title:Rekreationsvärden i parker och grönområden
Subtitle:vilka är de? Hur kan de värderas och bedömas?
Authors:Lemberg, Jolanda
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:rekreation, utemiljö, betydelse, värdering, bedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1108
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2012 05:48
Metadata Last Modified:03 May 2012 05:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics