Home About Browse Search
Svenska


Ahlsten, Henrik and Hamilton, Christoffer, 2011. Förutsättningar och hinder för innovation inom den gröna näringen : en fallstudie utifrån sex fall. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att beskriva hur innovationsprocessen ser ut bland företag inom den gröna näringen. Vidare att ta reda på är hur idéer sprids mellan företag och organisationer samt vilka hinder som finns för att en idé skall bli en innovation.

,

Den riktiga beskrivningen av en innovation är en kommersialisering av en ny idé eller ide som inte tidigare funnits på marknaden. Idéer är grunden till alla innovationer. Idéer är spännande, människor blir nyfikna och vill se utveckling och förnyelse. Människor vill konkurrera med idén, tjäna pengar på att lyckas med den. Olsson (2008) beskriver hur mätning av innovationsförmågan i team kan gå till. De kallar detta för MINT – Mät inspiration för innovativa team. Denna modell är utvecklad för att kunna avvändas av företag för att mäta deras innovationsförmåga. Modellen består av fyra övergripande mätområden, innovationsidentifiering, projektselektering, projekt och arbetssätt och effekt och påverkan.

,

Innovationssystem kan beskrivas som ett sätt att organisera ett utvecklingsförlopp. Det är det sätt som företag och organisationer är sammanlänkade med varandra och de spelregler som finns i samhället för att driva fram innovationer. Innovationssystem omfattar de organisationer, företag, och individer som tillhandahåller och efterfrågar kunskap och teknologi och de regler och mekanismer som dessa använder för att interagera med varandra genom.

,

Sex fall med företag verksamma på landsbygden och med koppling till lantbruk och livsmedelsproduktion undersöktes i denna studie. Semiinstruerade intervjuer genomfördes med var och en av dessa och därefter analyserades innovationsprocessen med hjälp av MINT metoden.

,

Fyra av sex företag har aktivt letat efter de idéer som deras innovation bygger på.
Förankringen av idéerna har varit lätta i alla företag som intervjuats. Men fyra av dem uppgav att de kämpat länge med att få igenom dessa idéer i andra större organisationer utan att lyckats. Innovationsprojektet har utgjort en stor del av företagets totala verksamhet i tre av fallen. Det är också dessa som har stött på störst problem under innovationsprocessen. De andra har haft en helt annan approach under sina innovationsprocesser och haft en stabil verksamhet i grunden som hjälpt till att finansiera innovationsprojekten.

,

De som stött på problem under innovationsprocessen har gjort det under den fas som MINT- modellen kallar för Innovationsprojekt och arbetssätt. Två av företagen expanderade väldigt snabbt under denna fas.

,

Endast i ett av fallen uppgav informanten att det var att tjäna pengar som var drivkraften bakom innovationen. De andra svarade att det var att skapa någonting som inte funnits innan eller att det var kul att jobba med människor och att sälja.

,

Nätverk kan i denna studie identifieras som mycket viktigt för innovationsprocessen. Två av informanterna har pekat på att nätverk utanför deras egen bransch har varit särskilt viktiga för att de skall få inspiration och ny idéer. Mentorer är också någonting som flera av de vi intervjuat har framhållit som någonting som hade hjälp dem under
innovationsprocessen. Någon typ av mentorsprogram hade varit intressant att se i framtiden för att stärka innovationsförmågan.
Det går utifrån vår studie att se att de företag som genomfört innovationer sett problem med finansieringen som det största hindret för att lyckas.

Main title:Förutsättningar och hinder för innovation inom den gröna näringen
Subtitle:en fallstudie utifrån sex fall
Authors:Ahlsten, Henrik and Hamilton, Christoffer
Supervisor:Larsson, Jan and Rabinowicz, Ewa
Examiner:Lundqvist, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:innovation, MINT, projekt, drivkraft, kompetens, innovationsprocess, konkurrenskraft, Triple Helix, kluster, innovationssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1075
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2012 05:47
Metadata Last Modified:25 Apr 2012 05:47

Repository Staff Only: item control page