Home About Browse Search
Svenska


Holmroos, Elin, 2012. Stress på smådjurskliniken : orsaker,konsekvenser och åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
327kB

Abstract

På en veterinärklinik finns många situationer, föremål och händelser som kan upplevas som
stressande för ett djur. Normalt är stress en livsviktig försvarsmekanism men för ett djurs
vistelse på kliniken kan det medföra många nackdelar som exempelvis att försämra läkningsprocesser
och tillfrisknande samt påverka djurens mentala välbefinnande. Stressreaktioner är
så lättframkallade att enbart den psykiska stressen och oron i en klinisk situation kan vara
tillräcklig för att skapa fysiska förändringar som exempelvis ökat blodtryck. De fysiologiska
förändringarna som orsakas av stress är i sin tur så starka att de kan resultera i att patienter
riskerar att feldiagnostiseras då flera kliniska mätvärden påverkas.

Orsakerna till att djur upplever olika mycket stress på veterinärkliniken kan bland annat bero
på artskillnader, individskillnader, djurets aktuella status, besökets karaktär och tidigare
erfarenheter. Genom att vidta relativt enkla åtgärder som att exempelvis försöka hålla hundar
och katter separerade från varandra på kliniken, hantera djuren lugnt och försiktigt, arbeta
effektivt och utforma vårdburarna på rätt sätt kan djurens stress i många fall reduceras
betydligt. Att beakta förekomsten av stress i kliniksituationer gör även att mätmetoder och
provtagningsrutiner kan utformas så att stresspåslagets betydelse minimeras.

Då det i praktiken inte är möjligt att uppnå en helt stressfri miljö på veterinärkliniken är det
extra viktigt att lägga resurser på de reducerande och preventiva åtgärderna. Stresshantering
på kliniken är viktigt ur djurvälfärdssynpunkt, från ett kliniskt perspektiv samt ur en
arbetsmiljömässig synvinkel för personalen. Reducering av stress på kliniken gynnar i
slutändan både djur, djurägare och personal.

Main title:Stress på smådjurskliniken
Subtitle:orsaker,konsekvenser och åtgärder
Authors:Holmroos, Elin
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:39
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:blodtryck, hund, katt, kortisol, smådjursklinik, stress, stressreducering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1070
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2012 13:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics