Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Linda, 2012. Giardia duodenalis - zoonotisk potential med hunden som smittkälla. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
500kB

Abstract

Giardia är en protozo, ett encelligt urdjur. Parasiten har en direkt livscykel med fekal-oral spridning. Få cystor krävs för att ge upphov till sjukdom och cystorna är mycket resistenta i miljön. Giardia delas in i 6 arter varav Giardia duodenalis (syn. G. intestinalis, G. lamblia) har bredast värdspektrum. G. duodenalis delas i sin tur in i 8 assemblages, A-H. I det här arbetet har det engelska begreppet assemblages översatts till genotyp. De olika genotyperna har i sin tur olika värdspektrum. Många studier har utförts för att påvisa parasitens zoonotiska potential. Hund kan vara infekterad med genotyperna A, B, C och D, där A och B kan överföras även till människa. Genotyp C och D är värdspecifika med hunddjur som värd. I det här arbetet är det genotyp A, B, C och D som tas upp. Flera fall där människor och hundar bosatta i samma samhälle var infekterade med samma genotyp har beskrivits. Även studier som tittat på vilka genotyper som förekommer hos hund har hittat de zoonotiska genotyperna A och B hos hundarna. G. duodenalis är allmänt förekommande hos både människa och hund över hela världen. Hög risk för zoonotisk smitta uppstår när ett stort antal hundar och människor lever tillsammans på en begränsad yta under dålig hygienisk standard.

,

Giardia is a protozoan parasite. It has a direct life cycle and transmission occurs by the fecal-oral route. A few cysts are enough to cause infection. Cysts are very resistant in the environment. There are 6 species of Giardia, of which Giardia duodenalis (syn. G. intestinalis, G. lamblia) has the broadest host range. G. duodenalis is further divided into 8 assemblages named A-H. The assemblages differ in host range. Several studies have been performed to identify the parasites zoonotic potential. Dogs can be infected by assemblages A, B, C and D. Assemblages A and B are zoonotic and can also infect humans, while assemblages C and D are host-specific and only cause infection in dogs. This paper is focusing on assemblages A, B, C and D. Several cases have been described where humans and dogs living in the same community were infected with the same assemblage. Also studies looking at which assemblages that were found among dogs showed that assemblages A and B were present. G. duodenalis is a common intestinal parasite of both humans and dogs all over the world. The risk of zoonotic transmission between humans and dogs is high when large numbers of humans and dogs live close together under poor sanitary conditions.

Main title:Giardia duodenalis - zoonotisk potential med hunden som smittkälla
Authors:Karlsson, Linda
Supervisor:Lundén, Anna
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:13
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Giardia duodenalis, zoonos, hund, prevalens, smittrisk, diagnostik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1053
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1053
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2012 12:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics