Home About Browse Search
Svenska


Henricson, Anna, 2012. Kryptosporidier - smittvägar samt riskfaktorer för infektion hos människor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
257kB

Abstract

Kryptosporidier är globalt förekommande protozoer med förmåga att framkalla diarré och andra symptom hos ett infekterat värddjur. I dagsläget känner man till ett tjugotal arter av kryptosporidier, varav flertalet är zoonotiska. Människor drabbas främst av Cryptosporidium hominis, en humanspecifik art, samt av den zoonotiska arten C. parvum som är vanligt förekommande hos kalvar. Andra arter som smittar mellan djur och människor, men mer sällan, är t.ex. C. meleagridis, C. canis och C. felis, som har fåglar, hund respektive katt som sitt främsta värddjur. I denna litteraturgenomgång redogörs bl.a. för olika epidemiologiska studier i vilka författarna försökt identifiera riskfaktorer förknippade med infektion med kryptosporidier hos människa. Till de främsta identifierade riskfaktorerna hör kontakt med lantbruksdjur, kontakt med infekterade människor, utlandsvistelse samt bad i bassäng eller i sjöar och andra vattendrag. Kontakt med sällskapsdjur som hund och katt verkar däremot inte öka risken för att infekteras.

,

Cryptosporidium spp. are protozoan parasites found worldwide. Infection can cause diarrhea and other symptoms in the host. Currently, around twenty different species of Cryptosporidium are known, of which several have zoonotic potential. Infection in humans is often caused by C. hominis, which is host-specific in humans, or the zoonotic C. parvum which is a common parasite in calves. Other, less common zoonotic species are i.e. C. meleagridis, C. canis and C. felis, commonly found in birds, dogs and cats, respectively. This essay is a review of epidemiological studies aiming at identifying risk factors associated with human cryptosporidiosis. The major risk factors identified were contact with farm animals, contact with infected humans, tourism and swimming in pools or recreational waters. Contact with pets cats or dogs do not seem to increase the risk of infection with Cryptosporidium.

Main title:Kryptosporidier - smittvägar samt riskfaktorer för infektion hos människor
Authors:Henricson, Anna
Supervisor:Lundén, Anna
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:20
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Kryptosporidier, kryptosporidios, zoonos, riskfaktorer, värddjur, epidemiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1052
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1052
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2012 12:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics