Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Björn, 2009. Kunders uppfattade värde av svenska sågverksföretags arbete med CSR . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsbruket är en viktig del i den Svenska miljön och för kulturlandskapet samt att såg och pappersindustrin är viktiga sociala inslag för glesbygden. Storbritannien är den största marknaden för många av Sveriges sågverksföretag. Idag är den brittiska marknaden med byggande av trähus växande och många av de ledande företagen har sin hemvist i skottland men expanderar i hela Storbritannien.

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett aktuellt ämne som är omdiskuterat och kommer att bli allt mer aktuellt framöver då formella rapporteringssystem ökar i användande. I detta examensarbete undersöks hur kunder till svenska sågverksföretag i Storbritannien uppfattar leverantörernas arbete med CSR. Syftet är också att bedöma hur de värdesätter CSR och därifrån utvärdera möjligheten för svenska sågverk att skapa affärsmöjligheter via väl utarbetade CSR dokument.

Studien är utförd med hjälp av litteraturstudier, en internet undersökning samt att sex kvalitativa intervjuer har utförts med ledande personer från den brittiska marknaden. Detta arbete har avgränsats av att beröra kunder till de svenska sågverksföretagen inom marknadssegmentet Small to Medium sized Timber engineering firms i Storbritannien. Intervjuerna hölls i skottland.

Resultatet med studien gav en inblick i hur kunderna uppfattar ämnet CSR. Ytterligare resultat är framförallt att kunderna anser att CSR som koncept har ett stort värde men att det är en del i en helhet som ska stämma med företagets idéer. Respondenterna belyser att det är en generell brist på information från leverantörernas sida rörande hur de tillämpar deras CSR. De kännetecknar detta problem till stor del på grund av att de använder sig av importörer och saknar därför kontaktpersoner med de svenska sågverksföretagen.

Respondenterna är mycket imponerade över kvaliteten samt logistiken som Sverige kan erbjuda och anser att Sverige har ett mycket bra etiskt förhållningssätt till ekonomiska, miljömässiga, sociala och arbetsrelaterade frågor. Detta baseras till stor del på tidigare erfarenhet och en känsla för vad företagen i Sverige borde stå för.

Respondenterna förutser att CSR rapportering kommer att bli allt mer viktigt för deras verksamhet i framtiden på grund av en ökad uppmärksamhet för boende för låginkomsttagare och hemlösa samt olympiska spelen i London 2012. Respondenterna anser att CSR dokumentering kommer därför bli ett krav på deras leverantörer. Respondenterna räknar med att sådan rapportering presenteras på ett mätbart och påtagligt sätt där meningsfull information presenterar vad leverantörerna gör i verkligheten.

Slutsatsen dras att det ställs mycket höga förväntningar på svenska företag vilket ställer krav på aktiva åtgärder från de svenska företagen så att de ska klara av att möta upp deras kunders ökade krav på CSR dokumentering. Farhågan är att de svenska företagen inte klarar av att möta upp den ökade dokumenteringen och därför tappar i förtroende på den brittiska marknaden.

Main title:Kunders uppfattade värde av svenska sågverksföretags arbete med CSR
Authors:Larsson, Björn
Supervisor:McCluskey, Denise
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:41
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Företagsansvar, CSR, Corporate Social Responsibility, CPV, Customer perceived value, Kundvärde, Kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-96
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-96
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2009 11:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics