Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Emma, 2012. Resistensläget för hästens spolmask, Parascaris equorum. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
443kB

Abstract

Resistensutvecklingen hos hästens inälvsparasiter har länge varit omtalad och har på senare år blivit ett ännu hetare ämne. Inte minst hästens spolmask som på bara några år har gått från; att kunna avdöda med de flesta avmaskningsmedel, till att nu vara kandidat för multiresistens. Studier världen över bevisar en multiresistens mot samtliga makrocykliska laktoner och det finns även studier som tyder på att så även är fallet med pyrantel-preparat. Den enda substans som idag är effektiv mot Parascaris equorum är bensimidazol; emellertid har vi det i Sverige gott ställt i resistensproblematiken där även pyrantel har fortsatt god effekt.
Det finns många negativa effekter som kan uppkomma vid en spolmaskinfektion, där kolik och tarmruptur är de allvarligaste. Det finns även studier som indikerar att koliksymptomen kan ha en relation till föregående avmaskning och att det på grund av denna blir en stockning av avdödade maskar.
En förebyggande åtgärd mot infektion av spolmask är framför allt att ha en fungerande avmaskningsrutin, gärna med selektiv avmaskning genom träckprov. Inte att förglömma är även vikten av att ha en god skötsel av beteshagar, där betesputs och mockning bör ingå i de rutinmässiga sysslorna; allt för att minimera återinfektion av parasitägg från betet.

,

The developments of resistance of the horse’s intestinal parasites have long been spoken of, and have in the recent years become an even hotter topic. Not at least, the horse’s roundworm that in just a few years has gone from; being able to eradicate with most anthelmintics, to now be a candidate for multidrug resistance. Studies worldwide prove multiresistance to all macrocyclic lactones, and there are studies that indicate that’s the case with pyrantel too. The only substance that is currently effective against Parascaris equorum is benzimidazole. However, it is in Sweden well off with the resistance-issue, where even pyrantel have shown continued efficacy.
There are many negative effects that may occur at a helminth-infection, with colic and intestinal rupture as the most serious. There are also studies that indicate that colic symptoms may be related to previous de-worming, because it could form a jam of dead worms.
A preventive measure against infection by roundworms is mainly to have a functioning de-worming routine, preferably with selective deworming through faeces-samples. Not to forget the importance of having a good management of the pastures, where clipping of roughs and removal of faeces should be part of the routine chores, all to minimize re-infection of parasite-eggs from grazing.

Main title:Resistensläget för hästens spolmask, Parascaris equorum
Authors:Olsson, Emma
Supervisor:Tydén , Eva and Höglund, Johan
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:22
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Parascaris equorum, spolmask, avmaskningsmedel, anthelmintika resistens, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2012 13:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics