Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Thérèse, 2011. Nordpuls - En pulserande ny stadsdel i norra Köpenhamn, med fokus på tre rekreativa mötesplatser i Inre Nordpuls. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
34MB

Abstract

I Maj 2008 utlyste Köpenhamns kommun i samarbete
med Akademisk arkitektförening en öppen,
internationell idétävling om Nordhavn.
För första gången i historien bor fler folk urbant än på
landsbygden. En av våra städers största utmaningar
ligger i att bevara och säkerställa den urbana rekreativa
mötesplatsen som skänker staden dess möten och
har rekreationsvärde, utifrån ett social hållbarhets
perspektiv. Stadsplanerare och landskapsarkitekter
har ett samhällsansvar att se till att mötesplatsen hålls
tillgänglig och har kvaliteter ur vistelsesynpunkt.
Detta examensarbete innehåller ett gestaltningsförslag
till tävlingen. Det innehåller även en diskussion
omkring social hållbarhet och dagens rekreativa
mötesplatser i sin urbana kontext. Här reflekterar jag
specifikt över tre platser i Inre Nordhavn. Konceptet
styrker den befintliga kontrasten i puls, där ytterligheterna
utgörs av den industriella och den rekreativa.
Konceptet som utvecklas för den nya stadsdelen används
som metod för att skapa en dynamiskt levande
stad. Genom att dela in de tre huvudrekreativa
platserna i olika puls kommer dessa rikta sig till olika
användare beroende på intresse snarare än ålder.
Mitt gestaltningsförslag tar till vara Nordhavns unika
karaktär och identitet genom att behålla kontrasten
mellan den industriella och den rekreativa pulsen.

,

In May 2008, Cph City and Port, in conjuction with
the City of Copenhagen and the Architects Assosiation
of Denmark, launched an open international
ideas competition for the development of Nordhavnen.
My thesis contains a proposal for the competition.
It also envolves a general discussion about social
sustainability and urban recreational places of today’s
cities where I focus on three main places in Inner
Nordhavn. The concept is used as a method to create
a diverse city. By giving the main recreational places
variating pulse they will be able to reach the diverse
mix of usergroups throgh interest rather than age.
For the fi rst time in history more people live urban
than rural. One of our times biggest issue is about
how to deal with the fact that our cities grow and
how to maintain the recreational areas in the urban
context, wich provides everyday meetings and has
recreational aspects to our lives. As an urban planner
you have a responsibility to make sure that the meeting
places of our cities are accessible and enjoyable
for everyone.
The concept of my proposal take care of the unique
potential with Nordhavns special soul, character and
identity which lies in the contrast between the recreational
and the industrial pulse.

Main title:Nordpuls - En pulserande ny stadsdel i norra Köpenhamn, med fokus på tre rekreativa mötesplatser i Inre Nordpuls
Authors:Magnusson, Thérèse
Supervisor:Kristensson, Eva and Lindholm, Gunilla
Examiner:Wingren, Carola and Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Nordhav, stadsplanering, Köpenhamn, puls, tävling, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1013
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2012 07:42
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page