Home About Browse Search
Svenska


Rinman, Magnus, 2012. Riskrelaterade faktorer i ett lantbruksföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
216kB

Abstract

Under den senare tiden har stort fokus i media legat på hur lantbrukaren kan uppnå bättre lönsamhet genom att bland annat använda sig av olika prissäkringssystem. Dessa
prissäkringssystem är hjälpmedel för att hantera prisrisk. Det kan tyckas märkligt att tidigare problem och risker kopplade till ett lantbruksföretag helt plötsligt verkar vara som bortblåsta från dagens debatt kring lantbrukarens lönsamhet. I denna studie undersöks vilka metoder
lantbrukaren använder sig av för att hantera produktionsrisk, skaderisk, teknologisk risk,
juridisk osäkerhet, personell osäkerhet och osäkerhet som uppstår på grund av andra individers, företags och institutioners agerande.
Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer med 10 lantbrukare. Alla dessa lantbrukare har olika förutsättningar och varje företag är unikt. Det empiriska materialet analyseras utifrån beslutsfattarteori och den förväntade nyttoteorin.
Trots att alla de intervjuade lantbrukarna är olika individer och har olika förutsättningar, visade det att många lantbrukare har liknande problem och även liknande strategier och metoder för att hantera dessa riskrelaterade faktorer. Det som utmärkte slutsatserna är att de flesta lantbrukarna är klart fokuserade på produktionsrisken men är mindre medvetna om den personella osäkerheten i företaget, exempelvis problem rörande personal.

,

Lately the focus in the agriculture press has been on how the farmers can increase their profitability by using price hedging systems. These price hedging systems are tools to coping the price risk. It is strange that all the previous risk-related problems are almost gone from the
roadmap in today’s press about the farmer’s profitability. This research will present the farmer’s methods and how they handle production risk, casualty risk, technological risk, legal uncertainty, personal uncertainty, and uncertainty caused by the actions of other people,
businesses, and institutions.
The empirical material was collected through interviews with 10 farmers. All these farmers have different backgrounds and each firm is unique. The empirical material is analyzed with contribution of decision-making theory and expected utility theory.
Although, the farmers are different types of individuals and have different backgrounds the research show that many of them have similar problems and also similar strategies to solve and handle these risk-related factors. The factors that characterize the conclusions are how focused the farmers are on the production risk and how unaware they are about the personal uncertainty.

Main title:Riskrelaterade faktorer i ett lantbruksföretag
Authors:Rinman, Magnus
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:712
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:risk, osäkerhet, produktionsrisk, skaderisk, teknologisk risk, juridisk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1015
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1015
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2012 08:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics