Home About Browse Search
Svenska


Hedemyr Joelsson, Klara, 2012. Soil organic carbon and infiltrability in relation to distance from trees (Vitellaria paradoxa) with and without termite mounds in a parkland of central Burkina Faso. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In semi-arid Burkina Faso access to water is crucial for crop-growth. Most common cropping system in the region is parklands, where crops are grown in association with trees. This study investigates if trees and termites influence steady-state infiltrability, soil carbon content, bulk density and macro-porosity in a specific parkland in Saponé, Burkina Faso. Infiltrability was measured with a double-ring infiltrometer and steady-state infiltrability was estimated by Philip’s equation. Bulk density, macro porosity and carbon content were sampled and analysed. Measurements were conducted in 11 transects; five transects in small openings (20–31 m between trees) and six in large openings (68–127 m between trees). Each transect went from one tree with a termite mound to a tree without termites.
The results showed significantly higher steady-state infiltrability close to trees, with and without termites compared to the centre of the openings. Infiltrability decreased with increased distance from trees. No such decrease occurred when small openings was analysed separately. Bulk density increased with increased distance from trees. Bulk density had a reversed linear relation with steady-state infiltrability. Carbon content in top soil was higher under trees than in openings. At 30-35 cm depth macro porosity decreased with increased distance to trees, with and without termites. Measurements from trees with termites had high variance for all variables.
Trees improve soil structure by lowering bulk density, increase the amount of macro-pores, raise the carbon content and thus improve infiltrability. Maintaining parkland can be a good way of maintaining trees in a landscape and tree density is shown to matter for soil quality and may have large importance for groundwater recharge.

Keywords: Burkina Faso, parkland, agroforestry, trees, Vitellaria paradoxa, termites, steady-state infiltrability, double-ring infiltrometer, bulk density, carbon content, macro-porosity

,

I semi-arida Burkina Faso är tillgång till vatten avgörande för att upprätthålla ett produktivt jordbruk. Det vanligaste odlingssystemet för regionen är”parklands” där grödor odlas under och mellan träd. I examensarbetet undersökdes huruvida träd och termiter påverkar infiltrationen, halten organiskt kol, bulkdensiteten och mängden makroporer i ett parklandsystem i Saponé, Burkina Faso. Infiltrationen mättes med dubbelringsinfiltrometer och konstanta infiltrationshastigheten beräknades enligt Philips ekvation. Bulkdensiteten, mängden makroporer samt kolhalten analyserades. Mätningarna utfördes i 11 transekter, fem transekter i små (20-31 m mellan träd) och sex i stora öppnnigar (68-127 m mellan träden). Transekterna gick från ett träd med termitstack till ett träd utan termiter.
Resultaten visade signifikant högre infiltration nära träd, med eller utan termiter jämfört med i centrum av öppningarna samt att infiltrationen avtog med ökat avstånd från träd. I små öppningar fanns inget samband mellan avtangande infiltration och avstånd från träd. Bulkdensiteten ökade med ökat avstånd från träd. Infiltrationen ökade med minskad bulkdensitet. Kolhalten på 0-10 cm djup var högre under träd än i öppningar. På 30-35 cm djup minskade makroporositeten med ökat avstånd från träd, med och utan termiter. Träd med termiter hade hög varians för alla variabler.
Träd förbättrar jordstrukturen genom att sänka bulkdensitet, öka mängden av makroporer, höja kolhalten och därmed förbättra infiltrationen. Parklands kan vara ett bra sätt att behålla träd i ett landskap och trädtäthet påverkar jordens kvalitet och kan ha stor betydelse för grundvattenbildning.

Nyckelord: Burkina Faso, parkland, trädjordbruk, träd, termiter, Vitellaria paradoxa, dubbelringsinfiltrometer, infiltrationen, bulkdensitet, kolhalt, makroporer

Main title:Soil organic carbon and infiltrability in relation to distance from trees (Vitellaria paradoxa) with and without termite mounds in a parkland of central Burkina Faso
Authors:Hedemyr Joelsson, Klara
Supervisor:Malmer, Anders and Ilstedt, Ulrik and Bargués Tobella, Aida
Examiner:Öquist, Mats
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:11
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Burkina Faso, parkland, agroforestry, trees , Vitellaria paradoxa, termites, steady-state infiltrability, double-ring infiltrometer, bulk density, carbon content, macro-porosity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1003
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1003
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil biology
Language:English
Deposited On:20 Mar 2012 14:33
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 06:48

Repository Staff Only: item control page