Home About Browse Search
Svenska


Lundh, Patricia, 2012. Två rehabiliteringsträdgårdar med olika utformningar : en jämförelse mellan Alnarp och Nynäs rehabiliteringsträdgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta är ett arbete om två olika rehabiliteringsträdgårdar, Alnarp och Nynäs, och hur de skiljer sig åt från varandra. Arbetet kommer att ta med grundfakta om de båda trädgårdarna för att få en inblick i hur deras verksamhet fungerar samt hur trädgårdarna är utformade. Frågan om utformningen spelar någon roll för patienterna och behandlingen kommer att bli besvarad och för- och nackdelar kommer att radas upp. Två intervjuer om utformningen av de båda trädgårdarna med Frederik Tauchnitz, trädgårdsmästare på Alnarps rehabiliteringsträdgård och Klas Rosenberg, trädgårdsmästare på Nynäs rehabiliteringsträdgård kommer att kunna läsas och sist kommer en analys om frågeställningarna där teori ställs mot empiri. Det är mycket som skiljer de båda rehabiliteringsträdgårdarna åt men det gemensamma för de båda är att allt är efter patientens behov och villkor.

,

This is a work in two different rehabilitation gardens, Alnarp and Nynäs, and how they are different from each other. This work will be including basic facts about the two gardens to get a glimpse of how their business works and how the gardens are designed. The question of the design matters to patients and the treatment will be answered and the advantages and disadvantages will be lined up. Two interviews on the design of the two gardens with Frederik Tauchnitz, gardener at Alnarp rehabilitation garden and Klas Rosenberg, gardener at Nynäs rehab garden will be able to be read and finally, an analysis of questions where theory is compared against empirical facts. There is a lot that separates the two gardens but common to both is that everything is according to patient needs and conditions.

Main title:Två rehabiliteringsträdgårdar med olika utformningar
Subtitle:en jämförelse mellan Alnarp och Nynäs rehabiliteringsträdgård
Authors:Lundh, Patricia
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Gyllin, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:rehabiliteringsträdgård, Alnarp, Nynäs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-980
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-980
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2012 10:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page