Home About Browse Search
Svenska


Lundell, Malin, 2012. Överdekorerade gravplatser : en studie om hur överdekorerade gravplatser hanteras och hur de påverkar begravningsplatsen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det här examensarbetet handlar om en trend från England som innebär att gravplatser överdekoreras med småsaker. Trenden finns även finns i Sverige och studien ska ge en uppfattning om hur trenden påverkar begravningsplatser i Sverige.
Arbetet är indelat i en litteratur- och intervjustudie. I intervjustudien har personer med chefspositioner på begravningsplatser där överdekorering förekommer intervjuats. Med en intervjuguide som belyser tre områden har frågeställningarna besvarats.
Områden:
- Hantering av de överdekorerade gravarna
- Estetik och klagomål
- Förberedelser om trenden expanderar
Informationen från intervjuerna har genererat resultatet vilket redovisar hur dessa överdekorerade gravar sköts i nuläget.
Förhoppningen med detta arbete är att människor får upp ögonen för denna trend och får en inblick i vilka konsekvenser den för med sig. Dessutom att de som ska, eller redan arbetar inom kyrkogårdsbranschen börjar tänka framåt och planerar för den eventuella expansionen av överdekorerade gravar. Det har varit ett intressant arbete att skriva med mycket arbete för att få fram information, vilket har gjort det kul men framför allt utmanande.

,

This thesis is about a trend from England were graves are over decorated with trinkets. The trend is also found in Sweden and this thesis will give an idea of how the trend affects cemeteries in Sweden.
The thesis is divided into a literature- and interview review. In the interview part people with managerial positions at cemeteries there decorations occurs are interviewed. With an interview guide that highlights three areas the questions have been answered.
Areas:
- Management of the over decorated graves
- Aesthetics and complaints
- Preparation if the trend will expand
The information from the interviews have generated results which show how the over decorated graves are managed at present.
The expectations of this work are that people become aware of this trend and gain insight into the consequences that come with it.
In addition to those who will or already is working in the cemetery business starts to think ahead and plan for the possible expansion of over decorated graves. It's been an interesting thesis to write, a lot of work to find information which made it fun and above all challenging.

Main title:Överdekorerade gravplatser
Subtitle:en studie om hur överdekorerade gravplatser hanteras och hur de påverkar begravningsplatsen
Authors:Lundell, Malin
Supervisor:Sandell, Angela
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:begravningsplats, minnesaltare, skötsel, överdekorering, trend, kyrkogårdsförvaltning, sorg, estetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-982
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-982
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2012 14:02
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 06:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics