Home About Browse Search
Svenska


Almqvist, Caroline, 2012. Flytt av träd : motiv, metod och exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

I en ständigt föränderlig stadsmiljö händer det ofta att träd måste tas ner på grund av ombygg-
nationer, trots att de egentligen har många år kvar att växa på platsen. Att ta ner uppvuxna
träd i förtid är en förlorad investering, både ur ett ekonomiskt och ur ett estetiskt perspektiv.
Men istället för att ta ner träden finns ibland förutsättningar att flytta dem och ge dem en ny
växtplats.
Syftet med arbetet, FLYTT AV TRÄD, är att väcka tankar och intresse kring ämnet trädflytt och
visa på hur man i metoden kan finna lösningar på olika situationer. I en framarbetad arbetsbe-
skrivning skildras hur en trädflytt går till med hänsyn till det enskilda trädets förutsättningar
och redogör för det praktiska utförandet av flytten.
För att sätta arbetets två huvudfrågor, varför och hur, i en kontext har tre exempel där trädflytt
utförts under de senaste åren i Sverige beskrivits. Motiven bakom och omfattningen av de tre
fallen skiljer sig åt och visar på metodens möjliga användningsområden.
I diskussionsdelen tas bland annat potentialen i en samordningsmodell för flytt av träd upp.
Träd i offentliga rum, som en gång drivits upp på plantskolor, borde vid ändrad markplanering
utnyttjas som en resurs istället för att tas ner. En ny växtplats för trädet skulle kunna hittas,
antingen inom projektet eller via en trädförmedling säljas vidare till ett annat projekt. Genom
att skapa en andrahandsmarknad för de uppvuxna träden skulle kvalitéer som härdighet och
karaktär inte behöva gå förlorade.

,

In an urban environment in constant change, trees often have to be taken down due to redeve-
lopment, even though they have many years left to mature. To take down full-grown trees in
advance is to lose an investment, both from an economic and an aesthetic perspective. Someti-
mes there are such conditions that allow the tree to be moved instead of being taken down.
The purpose of the thesis TRANSPLANTATION OF BIG TREES is to bring light to the subject of tree
transplantation and to show how the solution can be found in the method in different situa-
tions. The developed working instructions describe the steps of relocating a tree according to
the individual tree conditions and describe the practical execution of the transplantation.
To contextualize the two main questions of why and how three examples of tree removal per-
formed in recent years in Sweden are described. The motives and the extent of the three cases
are different and show the method’s potential applications.
In the discussion part, the issue of the potential of a coordination model for moving the tree is
raised. Trees in public spaces, which once have been grown in nursery-gardens, should, when
land planning is amended, be used as a resource instead of being taken down. A new habitat
for the tree could be found, either within the project, or sold to another project through a tree
agency. By creating a secondary market for the full-grown trees qualities like hardiness and
character do not have to be lost.

Main title:Flytt av träd
Subtitle:motiv, metod och exempel
Authors:Almqvist, Caroline
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Lagerström , Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Flytt av träd, trädflytt, stadsträd, trädspade, omplantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1009
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1009
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2012 15:00
Metadata Last Modified:31 Oct 2012 15:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics