Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Martin, 2011. Motivation i praktiken : en studie om mjölkföretagares motivation av medarbetare. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
655kB

Abstract

Dagens mjölkföretag växer och blir större då fler mjölkföretag slutar med sin produktion. När ett mjölkföretag expanderar så behöver de anställa fler medarbetare. Det jag har koncentrerat mig på är det som börjar när man väl har anställt nya medarbetare. Hur får man medarbetaren att känna sig motiverad på arbetsplatsen?

Med detta arbete vill jag få en bild av hur mjölkföretag arbetar för att motivera sin personal. Resultatet visar att alla lantbrukarna var väl medvetna om vikten att motivera sina medarbetare. De sätt som främst användes var att göra medarbetarna mer delaktiga i företaget genom information om produktionsdata m.m. Samt att lantbrukarna släppte mer ansvar i det dagliga arbetet till medarbetarna så de fick större frihet att planera och utföra sitt arbete.

Samtliga lantbrukare tycker att det är viktigt med en klar vision/mål dit man vill ta företaget. Utan tydliga mål finns inget att arbeta mot. Tror lantbrukaren själv på framtiden kommer detta att smitta av sig på medarbetarna. De kommer känna sig trygga på arbetet och motivation till att prestera bättre kommer att öka.

För att ta reda på hur lantbrukarna genomförde detta användes den kvalitativa forskningsmetoden. Intervjuunderlaget bygger på intervjuer med fem stycken mjölkföretagare i Skåne, om deras syn på motivationsfaktorer. Tre av lantbruken hade två till fyra stycken medarbetare och två hade 7-10 stycken. Denna fördelning valde jag för att jag ville se om det var skillnad på hur man arbetade med motivationsfaktorer beroende på stoleken utav gården.

Resulltatet har visat att de intervjuade mjölkföretagarna är väl medvetna om vikten av att motivera sina medarbetare. De arbetar mest med att göra sina medarbetare delaktiga i sina företag, genom att deligera ut mera arbetsuppgifter till dem samt delge så mycket information om företaget som medarbetarna vill ha. Det mjölkföretagen behöver bli bättre på så är det att utföra utvecklingssamtal, detta var de större mjölkgårdarna duktigare på än de mindre men jag anser att utvecklingsamtal är mycket viktigt för att motivera sina medarbetare och därmed behöver alla bli bättre på det.

,

A dairy farm today has to grow all the time and with growth comes the need to employ more personnel. I have concentrated on what comes after you employ someone. How do you motivate your employees on the job?

The goal with my paper is to get an indication on how well dairy farmers motivate their personnel. My result shows that all the dairy farmers had a good understanding of the importance of motivating your employees. The most common way to motivate was to inform the employees about the company to make them more involved in the company. They also put more responsibility on the employees thereby giving them more freedom to plan their daily work.

All the dairy farmers believed that having visions and goals for the company is extremely important. Without a goal you have nothing to work towards and nothing to motivate your employees with. The dairy farmers believed that if they believe in the future and show this to the employees through actions the employees will believe it to. This behavior makes the employees feel safe about their job and makes them more motivated to do a good job.

To get an indication about dairy farmer’s motivational skills I used a qualitative research method. This method gave me the possibility to interview the dairy farmers either in their homes or at their office. I interviewed five dairy farmers. Three of them had 2-3 employees and two had 7-10 employees. The variation in farm size is because I wanted to see if the farms worked in different ways depending on the size of the farm.

The result showed that the interviewed dairy farmers were well aware of the importance of motivational abilities. The most common way to motivate among this group was including the employees in the company by delegating responsibilities and sharing as much information about the company as the employees want or need. The one thing I believe the milk farmers need to improve is having development discussions. The larger farms were generally better at this than the smaller ones, but I believe that this is such an important aspect of motivation that all of the farmers need to improve in this area.

Main title:Motivation i praktiken
Subtitle:en studie om mjölkföretagares motivation av medarbetare
Authors:Karlsson, Martin
Supervisor: Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner: Lundqvist, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:Motivation, Kommunikation, Mjölkföretag, Kompetensutveckling, Medarbetare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-910
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Labour and employment
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2012 06:24
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics