Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Emmy, 2012. Undersökning av den svenska bipopulationen avseende förekomst av trakékvalster, Acarapis woodi. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
303kB

Abstract

Trakékvalstret, Acarapis woodi, är en parasit som angriper honungsbiet, Apis mellifera. Kvalstret har hittills inte påträffats hos bin i Sverige, men är spritt i stora delar av världen och är bland annat vanligt förekommande på europeiska kontinenten. Reglerna kring införsel av bin har nyligen ändrats, det tidigare kravet på särskilt tillstånd för införsel har tagits bort. Detta innebär att inga krav finns beträffande trakékvalstret vid införsel, utan den kontroll som sker är numera frivillig. Med detta som bakgrund är det av intresse att göra en landsomfattande undersökning för att utreda om trakékvalstret förekommer i den svenska bipopulationen, då det påverkar vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att hindra etablering av kvalstret.

Det finns inga exakta svar på hur allvarlig trakékvalstrets skadeverkan är, men det är klarlagt att ett kraftigt angrepp har negativa effekter. Exempelvis minskar livslängden hos angripna bin och förmågan till syrsättning försämras, vilket ger sämre förutsättningar för bisamhället att klara vintern i ett kallt klimat. I områden där kvalstret varit etablerat under lång tid verkar en anpassning ha skett så inga större förluster av bin ses. Däremot har kraftigt ökad vinterdödlighet observerats i samband med etablering i tidigare oexponerade populationer.

I denna undersökning har 268 prover samlats in från bisamhällen proportionellt spridda över hela landet. Proverna har analyserats med realtids-PCR för att påvisa eventuell förekomst av trakékvalster.

Samtliga prover i undersökningen var negativa avseende förekomst av trakékvalster. Sverige kan således ännu anses vara fritt från förekomst av trakékvalstret.

,

The tracheal mite, Acarapis woodi, is a parasite that affects the honey bee, Apis mellifera. So far this mite has not been found in the Swedish bee population, but it is widely spread across the world and is common in continental Europe. The Swedish regulations concerning importation of bees have recently been modified, so importation of bees no longer requires a special permit. This means there are no regulations regarding the tracheal mite on import, any control done is now voluntary. Based on these changes a nationwide survey for the occurrence of the tracheal mite is of interest, since the result will affect what actions are adequate to prevent the mite from establishing in the Swedish bee population.

The seriousness of the effects of an infestation with the tracheal mite has been debated, but it is clear that a high infestation rate has detrimental effects. For instance is the life-span of infested bees reduced and the capacity to oxygenate is decreased, which impairs the ability of the colony to survive the winter in a cold climate. In areas where infestation has been endemic for a long time the colonies seem to adapt so no large losses of bees is seen. A great increase in winter mortality has however been observed when the mite has been introduced to an unexposed population.

For this survey 268 samples have been collected from bee colonies proportionally spread throughout Sweden. These samples have been analyzed for the occurrence of tracheal mites using real time-PCR.

All samples were negative regarding the occurrence of tracheal mites. Thus, the Swedish bee population can still be considered to be free from occurrence of tracheal mites.

Main title:Undersökning av den svenska bipopulationen avseende förekomst av trakékvalster, Acarapis woodi
Authors:Sundström, Emmy
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:Tallkvist, Johan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:13
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:honungsbin, Apis mellifera, trakékvalster, Acarapis woodi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-888
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-888
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2012 13:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics