Home About Browse Search
Svenska


Stang, Lena, 2006. Lärarstudenters kunskaper om svenskt lantbruk. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Other

[img]
Preview
PDF
122kB

Abstract

Avståndet till lantbruket har idag blivit allt större. Bakgrunden till detta arbete var att jag ville ta reda på vad svenska folket kan och tycker om svenskt lantbruk. Detta är något som LRF sedan kan ha nytta av i deras arbete.

Jag satte ihop en enkät med blandade frågor om lantbruk som jag sedan delade ut. Som avgränsning valde jag att undersöka lärarstudenters kunskap eftersom de efter sin
utbildning når ut till många människor och kan sprida kunskap vidare. Jag besökte två universitet och en högskola för att göra undersökningen, nämligen Göteborgs universitet,
Högskolan Väst i Vänersborg och Karlstads universitet. På så vis fick jag en viss spridning i landet, från storstad till mindre ort.

De studenter som deltog i undersökningen läste olika inriktningar och årskurser på lärarprogrammet. Totalt svarade 127 studenter på enkäten.

Resultatet av undersökningen visar att många har dålig kunskap men att vissa har förvånansvärt stor kunskap om lantbruk. Även om det finns studenter som kan mycket
om svenskt lantbruk, är det alldeles för många med ringa kunskap. Orsaken till den dåliga kunskapen kan bero på ett lågt intresse för lantbruk och för lite undervisning om
ämnet i skolorna och i samhället.

Mitt förslag för att öka kunskapen är därför att Sveriges bönder tillsammans går ut och marknadsför det svenska lantbruket och våra svenska livsmedel.

,

The background to this work was that I wanted to know more about Swedish people’s knowledge of Swedish farming. This is also something that The Federation of Swedish Farmers, LRF can use in their work.

I made a questionnaire about Swedish farming. To demarcate the research I chose to make researches into teacher trainees´ knowledge of Swedish farming. I visited three
universities, namely Karlstad University, Göteborg University and the University West in Vänersborg.

The participating 127 students were studying different courses.

The result of the research shows that many students don’t have much knowledge of farming, but some students have a wide awareness of it. An explanation might be a low
interest in farming and too little education about the subject in school.

People today have a major distance to farming than before. Therefore my suggestion is that Swedish farmers must increase communication about Swedish farming and our
Swedish provisions.

Main title:Lärarstudenters kunskaper om svenskt lantbruk
Authors:Stang, Lena
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:Björklund, Thomas C.
Series:Examensarbete inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:38
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:Other
Keywords:enkätundersökning, kännedom om lantbruk, lärarstudenter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Additional Information:Godkänd vid Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Deposited On:13 Jan 2012 10:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics