Home About Browse Search
Svenska


Jensén, Emil, 2006. Vårlammsproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Other

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studien är inriktad på vårlammsproduktion. Efter kontakt med Swedish Meats har jag besökt fyra olika gårdar med inriktning mot vårlammsproduktion.

När det gäller byggnader är ljus och god ventilation av avgörande betydelse för djurens tillväxt och välbefinnande. Att ljuset är så viktigt beror mycket på att man lättare ser om ett djur mår bra om man har ett fullgott ljus i stallet. Man kan använda sig av enkla byggnader
inom lammproduktionen såsom bågväxthus med vindnät längs med sidorna (se figur 15 på sid. 22). Det största problemet i en kall lösdrift med så högproducerande djur är den fukt som produceras, den måste ventileras bort utan att man får drag i stallet. Till detta ändamål är vindnät vid takfoten och en öppen nock lite beroende på bredden på byggnaden en mycket bra lösning, då vindnätet också släpper in ljus är det ett extra plus. I ett stall med god ventilation
minskar även ströbehovet. Om man i stället bygger om ett gammalt isolerat stall är det viktigt att tänka på ventilationen. Den kan vara fullt tillräcklig men man måste alltid göra en ventilationsberäkning. De enheter som styr fläktarna kan styras av temperatur och inte av fukt
och då måste de bytas ut. Även tilluftsdonen kan vara felaktigt placerade för den nya djurproduktionen och boxplaceringen i stallet.

Utfodringssystemen har stor betydelse för arbetsinsatsen; en alltför rationell utfodring gör att djuren inte inspekteras tillräckligt ofta med risk för att man missar skador samt sjukdomar i ett tillräckligt tidigt skede. Får är experter på att sortera bort det foder som har sämre kvalitet. Därför bör grovfodret finhackas vilket också leder till att djuren kan äta mer. I så fall borde en
mixervagn vara det mest optimala men fullfoder till får är svårt att lösa. Detta beror på att i en
fårbesättning har man i stort sätt tre tackgrupper. Dessa bildas då man efter betäckning scannar (dräktighetsundersöker) fram hur många lamm det finns i varje tacka. Den första gruppen med ett lamm skall praktiskt taget bara ha ett bra ensilage för att klara sig. Nästa grupp skall ha lite mer kraftfoder och de som kommer att få tre till fyra lamm skall ha ännu mer. Det är bättre med fri tillgång på ensilage och sen kan man ge kraftfoder eller det man nu använder i foderstaten vid sidan om. Ett annat problem är lamm som tar sig in på foderbordet,
man kämpar genom hela säsongen för att få fram ett fullgott högkvalitativt grovfoder sen läggar man in det på foderbordet och så ställer sig lammen och förorenar med sin avföring. Man kan se samma problem i vissa amkobesättningar där kalvarna springer lösa.

Inredningen till får kan vara relativt enkel men en ”lammtät” fodergrind är ett måste. Man skall ha ett flexibelt grindsystem, så att man kan ändra storleken på lammkammaren och göra lammningsboxar. Inspektionsgångar runt boxarna är väldigt bra att ha bl.a. när man skall väga
och flytta djur.

Det råder olika åsikter om vilka raskorsningar som fungerar bäst. Det viktigaste är att lammen växer fort och inte blir för feta, med vissa raskombinationer kräver detta stora arbetsinsatser med val av foder och vägning av lammen. Den stora fördelen med vårlamm är att lammen inte går ut vilket minskar behovet av stängsling och minskar parasitbekämpningen, dessutom kan slakten genomföras när det är som störst efterfrågan på lammkött.

Det man måste tänka på med vallen är att får inte tål rödklöver i ensilage, man bör istället använda sig av vitklöver eller alsikeklöver. Försök har gjorts med kärringtandsensilage, dessa försök visade mycket stor tillväxt på lamm.

,

The study focus on production of spring lamb. After contact with Swedish Meats I visited four different farms concentrating in producing lambs in the spring.

Regarding the buildings light and good ventilation are crucial for the development and wellbeing of the animals. Good light is important when inspecting the animals too see that they are well. It is possible to use very simple buildings in lamb production for example green
houses with wind nets along the sides. The largest problem with animals in cold loose housing barn is the production of moisture, which has to be taken care of without creating a draft. In an old isolated barn is rebuild it is important to pay notice to the ventilation. Old ventilation could be used but have to be controlled by moisture and not by heat.

The way of distributing the food to the animals has to implications. A too effective distributing diminishes the inspection of the animals which can result in a less good
knowledge of the health of the sheep. Sheep are experts in sorting out less good parts of the roughage, why it has to me mixed. In spring lamb production you can not feed all animals with the same mixture. Normally there are tree groups of sheep depending on the number of lambs they are carrying, one two or tree or more, and they need different amounts of food. Another problem with an effective distribution of the food is that the lambs normally can
reach it and pollute it.

The opinions about what races should be used differ. The most important thing is that the lambs grow fast but show a low fat accumulation. Whit certain kinds of race combinations this will demand a lot of time in choosing fodder and weighing of the lambs.

The great advantage with spring lamb production is a small cost for fencing and a low parasite burden and that there is meat available when the consumers ask for it.

Main title:Vårlammsproduktion
Authors:Jensén, Emil
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:Ascard, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:Other
Keywords:vårlammsproduktion, lammproduktion, utfodringssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-856
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Agricultural structures
Language:Swedish
Additional Information:Godkänd vid Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Deposited On:11 Jan 2012 10:00
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics