Home About Browse Search
Svenska


Persson, Maria Kim, 2011. Skogsträdgård i staden: hur stadsodling kan använda permakulturens odlingsfilosofi . First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
953kB

Abstract

Permakultur innebär att skapa uthålliga mänskliga miljöer och fördelaktiga matproducerande ekosystem. Den enskilda människan behöver bli mer involverad i sin egen matproduktion för att detta ska kunna uppnås. Denna litteraturstudie presenterar växter utifrån skogsträdgårdens skiktindelning, vilka representerar växternas olika funktioner i ett ekosystem. Skogsträdgården är ett centralt odlingssätt inom permakulturen, där främst perenna växter kombineras i naturenliga kompositioner till en hållbar, effektiv produktion av mat. Genom att kategorisera växterna i skikt kan man få en överskådlig bild som förenklar skapandet av hållbara ekosystem för stadens olika ”trädgårdar”. Syftet med denna litteraturstudie är att frambringa ett intresse hos stadsmänniskan, hobbyodlaren och den kostintresserade, för permakulturen och därmed dess helhetstänkande livsföring, men främst att skapa kunskap om en mer ansvarsfull odlingsform och syn på sin egen matproduktion.

Att bidra till sin egen matproduktion behöver inte betyda att man ska ha tillgång till en stor trädgård eller ett köksland, viktigare är att det finns stora möjligheter till odling på mindre ytor. Man kan bidra genom att odla inomhus, på balkonger och även på de gemensamma bakgårdarna. Genom att odla utifrån skogsträdgårdens principer kan man minska den mänskliga inverkan på naturen och odlingsplatserna. Perenna växter ger skörd år efter år samtidigt som de kräver en mindre energiåtgång ijämförelse med den totala arbetsinsatsen vid arbete med annuella växter, i form av jordbearbetning, gödsling och underhåll. Genom att arbeta med perenna växter, exempelvis bärbuskar och perenna grönsaker som ramslök, Allium ursinum, behöver inte jorden brukas i lika stor omfattning som vid intensivodling av annueller. Att störa jorden så lite som möjligt betyder att ett rikare mikroliv och hälsosammare ekosystem gynnas. Däremot kan lika positiva markegenskaper uppnås om man arbetar med annueller med god fröspridning, förutsatt att det inte är fröställningarna man skördar.

Användandet av flerfunktionsväxter inom permakulturen är centralt. En och samma växt kan ha flera användningsområden, såsom en medicinal verkan och vara hälsofrämjande, som byggmaterial, till foder, som gröngödsling och kvävefixering, till livsmedel och insektsfrämjande. Växtriket är enormt förmöget och denna litteraturstudie visar att möjligheterna att bidra till en egen matförsörjning, genom att odla och skörda i hemmamiljö, är många. Däremot behövs schematiska förenklingar för att göra skogsträdgården till en attraktiv trädgårds- och odlingsform för stadsmänniskan, och skiktindelningen är här en möjlig lösning.

,

Permaculture is the creation of sustainable human environments and thereby beneficial food producing ecosystems. Each individual needs to be more involved in their own food production to be able to reach this goal. At the centre of the permaculture ethos is Forest Gardening, a beneficial food producing ecosystem where the goal is to imitate nature.
This thesis approaches the cultivation of plants from the layering principles of forest gardening in urban areas. In the forest garden the layers of plants have different roles in the ecosystem. Categorising plants by their layers simplifies the creating of sustainable ecosystems for the many different urban ”gardens”.

Contributing to producing your own food does not have to mean access to a large garden or kitchen garden, there are numerous possibilities on a smaller scale. You can contribute by growing indoors, on balconies and even the common backyards. By cultivating by the principals of the forest garden one can decrease human impact on nature and plots. Perennial plants give crop year after year and when compared to growing annuals the total energy input is significantly lower, considering tillage, fertilization and maintenance. When working with perennial plants, for example shrubs and perennial vegetables such as ramsons, Allium ursinum, there is no need for the soil to be cultivated in the same range as when growing annual crops. By cultivating the soil as little as possible will favour the microbes and a healthier ecosystem. On the other hand you will have the same positive effects if cultivating annuals with rich seed dispersal, provided you don’t harvest the seeds. When growing by the principals of the forest garden you reduce the human impact in nature and private plots, allowing the microbes and ecosystem to run their natural course.

The use of multifunctional plants is central within permaculture. From a single plant one can extract a number of materials providing medicinal and health benefits, feed for pets and animals, green mulch and nitrogen fixing as well as foods and building materials and even flowers to attract insects. The Plant Kingdom has an incredible variety and this thesis has shown that the possibilities of contributing to your own food production, by growing and cropping in your own garden, are numerous. On the other hand there is a need for schematic simplifications to make the forest garden an attractive gardening and growing option for the city inhabitant and the layering principals is hereby a suggestion.

Main title:Skogsträdgård i staden: hur stadsodling kan använda permakulturens odlingsfilosofi
Authors:Persson, Maria Kim
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Mogren, Lars
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:permakultur, skogsträdgård, stadsodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-811
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2011 12:20
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics