Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Erik, 2011. Vasaparken : ett förslag för ökad biologisk mångfald med pedagogisk användbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med arbetet har varit att gestalta Vasaparken i
Uppsala för en ökad biologisk mångfald med pedagogisk
användbarhet. Detta för att Biotopia, en
kommunal verksamhet, vill kunna använda parken
i sin undervisning av barn och unga.
Arbetet består av en bakgrundsstudie om biologisk
mångfald och utomhuspedagogik. Sedan följer en
inventering och en analys som mynnar i ett gestaltningsförslag för parken.

Vasaparken är idag en park som saknar många element
som gynnar den biologiska mångfalden, t.ex
vatten, ett buskskikt och variation i fältskiktet.
Genom att tillföra dessa och andra element så kan
parken stärkas. För att parken ska bli mer pedagogiskt
användbar utformas de element som läggs till
för att barnen ska komma nära det de studerar och
så att lek och lärande blandas.

Resultatet blir en varierad och naturlik park som
länkar tillbaka i historien genom att de förändringar
som gjorts inte radikalt ändrar parkens karaktär.
Parken får en stor variation i miljöer och flera platser
och redskap som kombinerar lek och lärande.

,

This is is a master thesis of 30 points performed at
the Department of Urban and Rural Development
at the Swedish University of Agricultural Sciences.
The purpose has been to design the Vasapark in
Uppsala, for an increase in biodiversity with pedagogical
usefulness. This is is because Biotopia, a municipal
service, wants to use the park in its teaching
of children and young people.

The work consists of a background study on biological
diversity and outdoor education. Then follows
an inventory and analysis that culminates in a
design proposal for the park.

The Vasapark is now a park that lacks many elements
that promote biodiversity, such as water,
a shrub layer and variation in the & eld layer. By
adding these and other elements the park can be
strengthened. In order that the park will be more
pedagogically useful design elements will be added
so the children can get close to what they are studying
and so that play and learning are mixed.

The result is a diverse and naturalistic park that
links back in history by making changes that do not
radically change the character of the park. The park
gets a wide variety of environments and multiple
locations and tools that combine fun and learning.

Main title:Vasaparken
Subtitle:ett förslag för ökad biologisk mångfald med pedagogisk användbarhet
Authors:Karlsson, Erik
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biologisk mångfald, pedagogik, park, natur, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-807
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-807
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Dec 2011 10:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics