Home About Browse Search
Svenska


Wilck, Ylva, 2009. Transport av hästar på passagerarfärjor : regelverkets efterlevnad och möjliga problem. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
185kB

Abstract

Detta arbete kom till på inrådan från Jordbruksverket som tagit emot telefonsamtal från hästägare som haft problem med att få titta till sina hästar i samband med färjetransporter. Regelverket kring transport av djur är omfattande och detaljerat och man måste ta hänsyn till både den nationella djurskyddslagstiftningen och EU:s regelverk, Rådets förordning (EG 1/2005). Jordbruksverket var främst intresserade av efterlevnaden vad gäller de regler som hanterar tillsyn av hästarna samt ventilation och placering/fixering av transporten på färjan. Enligt transportföreskrifterna (DFS 2006:9) ska transporten placeras nära ett friskluftsintag och hästarnas tillstånd ska kontrolleras varannan timme under färjeöverfarten. Det är länsstyrelsens djurskyddskontrollanter som har i uppdrag att kontrollera lagens efterlevnad, både på land och till sjöss.
Transport av djur ökar risken för lidanden såsom hunger, törst, obehag, smärta, frustration rädsla och oro. Hästen påverkas av en rad olika faktorer under transport till exempel vibrationer, varierande temperatur, dålig ventilation, okända hästar. Dessa kan leda till stress, skador och sjukdomar som påverkar hästens välfärd negativt. Hästar är flyktdjur och reagerar starkt på ljud och rörelse. Forskningen om just sjötransporter av häst är begränsad, men det finns mycket studier gjorda på vägtransporter som kan vara applicerbart på annan transport av häst.
För att ta reda på om bestämmelserna efterlevs samt om det finns andra problem i samband med färjetransport av häst skickades enkäter till färjerederier/befälhavare och hästtransportörer. En sammanställning av enkäterna visade att på det stora hela är rederier/befälhavare och transportörer nöjda och upplever det inte som ett problem att transportera häst på färja. Några transportörer tyckte dock att de fick övertyga färjepersonalen om att få komma ner och titta till sina hästar. Tillsynen sker med varierande intervall. Möjlighet att isolera/lasta ur skadade och/eller skadade hästar verkar inte finnas ombord, inte heller möjlighet till nödavlivning. Placeringen av transporten på däck fungerar oftast bra och vanligen placeras hästtransporter vid friskluftsintag eller på öppet däck med tillgång till vattenpost. Vem som är ytterst ansvarig för hästen under färjeöverfarten råder det enligt enkätsvaren delade meningar om.

Main title:Transport av hästar på passagerarfärjor
Subtitle:regelverkets efterlevnad och möjliga problem
Authors:Wilck, Ylva
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:Larsson, Birgitta
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:271
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:häst, transport, etologi, djurskydd, färja
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-13
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-13
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2009 05:42
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics