Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Elin, 2011. Uppförandekoder inom livsmedelsindustrin : en fallstudie. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The world has changed its understanding of environmental issues dramatically and more people are showing awareness of social and environmental problems. Various stakeholders have increasingly begun to show an interest in how companies are taking responsibility for their actions. This has led to an improved activity amongst organizations to make their production consequences positive. They work with Corporate and Social Responsibility (CSR). In order to communicate their responsibilities, many companies work with CSR and ethical guidelines. The guidelines are code of conduct.
The Food Industry has noticed the trend of responsibility as more and more stakeholders present their requirements and expectations of the company. Therefore many companies have set up CSR programs which may include adoption of a code of conduct to guide their operation and ethical guidelines as grounds for external communication. If the company is not perceived as accountable by key stakeholders the company may suffer negative consequences. For example, the consumer leaves for another store, the company choose another supplier or that the investor leaves the company’s operation to begin to work with another company. When stakeholder has such strong interest in the companies responsibility work, then the content of the code of conduct increases in importance.
The aim of this study is to describe how codes of conduct are enacted. The empirical study shows three companies in the Food Industry works with their codes of conduct. In the study, these three companies’ codes are compared in similarities and differences. Following companies are in focus of this study: Lantmännen, Systembolaget AB and Abba Seafood AB.
The companies in this study believe it is important to work with socially- and environmental responsibility and all believe it is important to communicate their positions to their stakeholders. The companies that are in focus for this study have all similar Codes of Conduct which are based on international accepted ethical guidelines. The differences that appear may be because the Codes are tailored to to their business. All case companies have a Code of Conduct for their employee and one concentrated Code of Conduct for their suppliers. Since the companies have worked with CSR before they introduced their Code of Conduct, adopting the Code was a natural step in the companies responsibility work.

,

Världen och samhället har förändrats drastiskt och fler har fått upp ögonen för hur ”miljön och samhället mår”. Allt fler individer och organisationer har börjat visa sitt intresse för hur väl företag tar ansvar för sina handlingar, vilket har lett till att fler organisationer arbetar med ansvarsfrågor. Detta arbete kallas i dagligt tal för Corporate and Social Responsibility (CSR), eller på svenska företagets sociala- och miljömässiga ansvar. För att kommunicera ut sitt ansvar har många företag som arbetar med CSR inför etiska riktlinjer i sin verksamhet. Riktlinjerna kallas på engelska code of conduct (CoC) och på svenska, uppförandekod.
Livsmedelsbranschen har uppmärksammat trenden då fler och fler intressenter framför krav och förväntningar angående företagens ansvar. Därför har många företag antagit CSR i sin verksamhet och infört etiska riktlinjer, så kallade uppförandekoder. Om företaget inte visar sitt ansvar till intressenternas belåtenhet, kan företaget drabbas av negativa ekonomiska konsekvenser. Till exempel att konsumenten handlar i en annan butik eller att företaget väljer en annan leverantör eller att investeraren lämnar företagets verksamhet för att börja samarbeta med ett annat företag. Då intressenterna visar så starkt intresse för företagets ansvar, har uppförandekodens innehåll blivit allt mer viktig.
Syftet med projektet är att beskriva användningen av uppförandekoder. Studien är baserad på tre fallföretag inom livsmedelsbranschen i Sverige. I arbetet jämförs företagens arbete med uppförandekoden. Fallföretagen som är i fokus för studien är Lantmännen, Systembolaget AB och Abba Seafood AB.
Företagen i studien anser att det är viktigt att arbeta med socialt- och miljömässigt ansvar och samtliga anser att det är viktigt att kommunicera sina ställningstaganden till sina intressenter. Fallföretagens uppförandekoder är till stor del lika och alla grundar sina uppförandekoder på internationellt accepterade etiska riktlinjer. De skillnader som är mellan respektives uppförandekod kan bero på att uppförandekoden är anpassad efter företagets verksamhet och därav kan skillnader uppstå. Alla fallföretagen i studien har en uppförandekod för de anställda i verksamheten och en mer koncentrerad uppförandekod för sina leverantörer. Företagen har innan uppförandekodens införande jobbat länge med ansvarsfrågor vilket gjort att införande av en uppförandekod skedde som ett naturligt steg i företagets ansvarsarbete.

Main title:Uppförandekoder inom livsmedelsindustrin
Subtitle:en fallstudie
Authors:Jansson, Elin
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:701
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Corporate Social Responsibility, Uppförandekod, Livsmedelsindustrin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-795
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Additional Information:Embargotid: 6 månader (fram till 23 juni 2012).
Deposited On:09 Dec 2011 08:01
Metadata Last Modified:02 Jul 2012 06:54

Repository Staff Only: item control page