Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Robert, 2006. Rörflen : Applicering av odlingsteknik på rörflen: Från Norrland till Sydsverige . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Other

[img]
Preview
PDF
380kB

Abstract

Ett hårt pressat lantbruk som med ökad prispress från utlandet och sjunkande lönsamhet kämpar för att finnas kvar. Bioenergin är ett helt nytt område som öppnat sig och erbjuder nya inkomstkällor och grödor till det svenska lantbruket.

Att energipriserna ökar och i synnerhet ett ökande oljepris ger ett ökat intresse av bioenergi från svenska lantbrukares fält. Vad ska vi då odla? Frågan är bra ställd i perspektivet till vilka marker och förutsättningar man har som lantbrukare.

Rörflen är en stark kandidat med sin mångsidighet från foder till förbränning i fastbränslepannor med alternativ värden för etanol tillverkning och biogas utan att odlingen behöver ställas om i några stora drag. Och att nyteknik pressenteras att göra biodiesel av biomassa ökar värdet av rörflen och dess rationella odling.

Att det sedan är en växt som är inhemsk med goda övervintringsegenskaper gör den mer intressant än nya grödor med sämre odlingssäkerhet eller stora näringsbehov.

Detta ledde mig att se om inte Rörflen skulle kunna vara en intressant gröda för södra Sverige som att den är i norra delen av landet, där den största odlingsarealen ligger.

,

A roughly agriculture that with increased price press from abroad and sinking profitability struggles for being existing. Bio energy is an entirely new area that opens and offers new income and crops to Swedish agriculture.

Increasing energy prices and an increasing oil price gives an interest in bio energy from Swedish farmers. What shall we then cultivate? The question is good in perspective to which soil and possibilities you have at the farm.

Reed Canary-grass is a strong candidate with its many-sidedness from animal food to combustion with alternative for ethanol manufacture and biogas without big changes in cultivation strategy.

This led me to see if Reed Canary-grass would be an interesting crop for south Sweden as it is in the northern part of Sweden, where great acreage are grown.

Main title:Rörflen
Subtitle:Applicering av odlingsteknik på rörflen: Från Norrland till Sydsverige
Authors:Bergström, Robert
Supervisor:Mattsson, Jan Erik
Examiner:Andersson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:Other
Keywords:Rörflen, bioenergi, biodiesel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-754
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-754
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Renewable energy resources
Language:Swedish
Additional Information:Godkänd vid Institutionen för Jordbruksteknik
Deposited On:16 Nov 2011 14:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics