Home About Browse Search
Svenska


Börjegren, Malin, 2011. Utvärdering av framtida mätmetoder. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Virkesmätning har i alla tider utförts manuellt av virkesmätare. Den senaste tioårsperioden har mycket hänt och tekniska hjälpmedel blir allt vanligare vilket gör virkesmätning mer automatiserad. Mätramar vid sågverk har funnits länge men mätningen av massaved har inte utvecklats i samma takt. Datorer, kameror och annan teknisk utrustning har blivit billigare samtidigt som kostnaden för arbetskraft blivit högre. Branschens krav om en mer rationell virkesmätning talar för att virkesmätningen i framtiden kommer att bli mer obemannad.

Uppdragsgivare för detta examensarbete var Holmen Skog. Deras mål och mitt syfte med arbetet var att kartlägga Holmens behov av obemannade virkesmätningslösningar, inventera lösningar för obemannad mätning som finns och är under utveckling samt föreslå vilka mätningslösningar som är lämpliga utifrån Holmens behov. Den obemannade virkesmätningen begränsades till sortimenten timmer och massaved, ej stockmätning samt att mätningen skulle ske vid industri eller terminal.

Behov av en obemannad mätningslösning återfanns på Bastuträsk virkesterminal. Fyra huvudspår av obemannade inslag i virkesmätningen återfanns. Ett pågående projekt är användningen av stillbildskameror. Bilderna på lastbilens travar bedöms genom travmätning, på distans och i realtid. Fjärrmätning mellan Överkalix och mätstationen i Munksund/Piteå har pågått sedan 2009 med lyckat resultat. Videokameror filmar lastbilen vid fordonsvågen i Överkalix och virkesmätaren i Piteå bedömer lasset och skattar volymen genom 5:2-mätning som baseras på virkets råvikt och dagliga omräkningstal. Laserteknik och det senaste framsteget lasertriangulering, som utvecklats av Mabema och som testats vid Bravikens pappersbruk möjliggör automatisk volymbestämning av virkestravar. Lasermätning med teknik som marknadsförs av Woodtech och Modus har funnits på marknaden många år till skillnad från Mabemas produkt som fortfarande är i utvecklingsstadiet. Åkaravlämning är något som tillämpas vid fler och fler sågverk och innebär att chauffören registrerar sig och sin last vid ankomst till sågverket. Färre virkesmätare behövs och det kan också tillämpas under obemannad tid vilket möjliggör mottagning dygnet runt. Fjärrmätning i Bastuträsk, men även kameramätning om den blir tillgänglig är obemannade lösningar för virkesmätning som skulle vara möjliga.

Main title:Utvärdering av framtida mätmetoder
Authors:Börjegren, Malin
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Terziev, Nasko
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:84
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:virkesmätning, obemannad virkesmätning, åkaravlämning, virkesstyrning, lasermätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2011 07:27
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page