Home About Browse Search
Svenska


Jacobzon, Ulrika, 2009. Tidsbudget hos hästar på Skansen i jämförelse med frilevande hästars tidsbudget. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
649kB

Abstract

I föreliggande beteendestudie har hästarna på Skansen i Stockholm studerats med avseende på de tre
viktigaste huvudgrupperna av beteenden - födosök, rörelse och social interaktion. Totalt ingick åtta
hästar som var indelade i tre grupper i studien. I ett antal 30-minuterspass per häst registrerades olika
beteenden för att kartlägga hästarnas tidsbudget med avseende på hur stor del av den vakna tiden som
ägnades åt födosök, åt att stå still/vila och åt sociala interaktioner. Därtill registrerades vilka övriga
beteenden som utfördes och i vilken utsträckning. Resultaten har sedan jämförts med frilevande
hästars tidsbudget. Hästhållningen på Skansen visade sig ge utrymme för hästarnas naturliga beteenden,
men däremot fanns skillnader i den relativa frekvensen av olika beteenden jämfört med ferala hästar.
De flesta av Skansens hästar ägnade i regel kortare tid åt födosök i förhållande till frilevande hästar
och de var också mer stillastående . Mängden sociala interaktioner visade sig variera påtagligt mellan
grupperna av Skansens hästar, till viss del beroende på gruppkonstellationerna. Övriga beteenden, som
endast uppgick till några enstaka procent, utgjordes främst av att hästarna rullade sig eller drack
vatten. Utfallet av studien av hästarnas tidsbudget resulterade i förslag till förbättringar av
hästhållningen på Skansen genom att öka antalet fodergivor över dygnet, stimulera till mer rörelse i
hagarna och se över gruppkonstellationerna.

Main title:Tidsbudget hos hästar på Skansen i jämförelse med frilevande hästars tidsbudget
Authors:Jacobzon, Ulrika
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Jung, Jens
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:283
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:hästhållning, hästens beteende, tidsbudget, födosök, rörelse, social interaktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-53
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-53
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2009 11:35
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics