Home About Browse Search
Svenska


Hagbardsson, Malin and Hannebo, Linnea, 2011. CSR synas i sömmarna : drivkrafter och påtryckningar för CSR i två svenska textilföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
756kB

Official URL: http://stud.epsilon.slu.se

Abstract

Företagens sociala ansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) används i denna uppsats för att studera de problem som förekommer inom bomullsodling och textildetaljhandeln. Vilka drivkrafter respektive påtryckningar har textilåterförsäljare att arbeta med CSR och vad tycker de om CSR?

Den här uppsatsen ska identifiera drivkrafter och påtryckningar med CSR i textildetaljhandeln. Dessutom ska likheter och skillnader mellan litteratur och de studerade textilåterförsäljarna Hemtex och Polarn o. Pyret jämföras. Uppsatsen avgränsas till litteratur om CSR och bomull respektive textildetaljhandeln samt en empirisk undersökning av Hemtex och Polarn o. Pyret.

Slutsatsen som dras från uppsatsen är att påtryckningar och drivkrafter till att ett socialt ansvar tas kommer både från interna och externa intressenter. I litteraturgenomgången nämns medvetna kunder flera gånger som främsta drivkraft för CSR men i den empiriska undersökningen kom ett antal andra intressenter fram istället. Efter att ha genomfört den empiriska undersökningen visade det sig att båda företagen anser att det inte är kunderna som ställer krav på företagets CSR-arbete. De uppger istället granskning av media och intresseorganisationer som en stark påtryckning. De är tvungna att ha kontroll över hela kedjan annars riskerar de negativ publicitet om brister uppdagas. De sätter mycket press på företagen att vara aktiva i sitt arbete med CSR. En annan grupp som företagen tar mycket hänsyn till är de egna medarbetarna. En sista grupp intressenter som företaget känner press från är investerarna. De begär att deras investering ger avkastning på satsat kapital och ett sätt att undvika risker i företaget är just arbetet med CSR.

,

Our interest is to try to answer questions as: What are the driving forces and pressure for the textile companies to work with CSR, and what are they thinking about CSR? Corporate Social Responsibility (CSR) is used to overcome problems that exist in the cotton and textile industry.
This thesis will identify the driving forces and pressure for CSR in the textile industry and compare the similarities and differences between literature and the studied textile companies Hemtex and Polarn o. Pyret. The thesis is limited to literature about CSR and the textile industry. The empirical studie focuses on the Swedish companies; Hemtex and Polarn o. Pyret.
The conlusion from this thesis is that pressures and driving forces for taking social responsibility are coming from both internal and external sources. The literature states that customers are the most important factor to the company´s motivation for CSR, which contradicts our empirical study. The literature states conscious customers several times as the main force for CSR but in our empirical investigation a number of other stakeholders mentioned instead.
The empirical study concludes that both of the company’s customers do not demand CSR work from the companies. They state that scrutiny from media and interest organizations expose the company´s for pressure to take responsibility over their supply chain. Even the employees puts pressure on companies to be active in their CSR work. Investors are another stakeholder who demands responsibility from the companies. A way to avoid problem in the supply chain, for the companies is to incorporate CSR as a part of their strategies. The two companies investigated had different motives for CSR work, Polarn och Pyret started with CSR in the 1960s while Hemtex took a decision in 2006.

Main title:CSR synas i sömmarna
Subtitle:drivkrafter och påtryckningar för CSR i två svenska textilföretag
Authors:Hagbardsson, Malin and Hannebo, Linnea
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:686
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, Textil, Drivkrafter, Påtryckningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Development economics and policies
Consumer economics
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2011 12:10
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics