Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Josefin, 2009. Inventering av hästgårdar i Degerfors kommun – ur ett djurskyddsperpektiv. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img] PDF
812kB
[img] PDF
175kB

Abstract

En inventering av hästgårdar gjordes i Degerfors kommun inom Örebro län. Inventeringen skulle ge den nya kontrollmyndigheten, länsstyrelsen i Örebro län, en kartläggning av antal hästgårdar som fanns i kommunen samt information om djurskyddsläget på dessa gårdar. Totalt identifierades 85 hästgårdar. För att bedöma hur djurskyddet upprätthölls på de inventerade gårdarna användes en inventeringschecklista som utformades som en del av denna studie. På grund av påvisade brister i djurhållningen på 11 gårdar, följdes sex av dem upp genom en djurskyddskontroll av länsstyrelsen. För att kontrollmyndigheten skulle kunna utföra en riskbaserad djurskyddskontroll var kartläggningen och uppbyggandet av ett nytt register över kontrollobjekt inom kommunen nödvändigt, då det saknades uppgifter om majoriteten av de gårdar som identifierades under studien. I samband med inventeringen byggdes därför ett register över inventerade gårdar upp. Det djurskyddskontrollregister som länsstyrelsen i Örebro län sedan tidigare förfogade över, användes för att granska hur många kontrollobjekt som myndigheten hade uppgifter om eller saknade kunskap om. Det användes även för att kontrollera huruvida tillståndspliktiga hästhållare innehade erforderliga tillstånd eller ej. Av de fem djurhållare inom kommunen som behövde tillstånd för hållande av häst, saknade två sådant tillstånd vilket indikerar att tillstånd inte söks i den utsträckning som det borde. Eftersom nya regler kring hästars behov av social kontakt träder ikraft under 2009, studerades de inventerade hästarnas möjlighet att interagera med andra djur. Även om endast tre av 281 hästar inom kommunen hölls utan sällskap av andra hästar på gården, var det många hästar som inte erbjöds möjlighet att fysiskt interagera med några andra hästar. Trots tillgång till artfränder på gården, hölls många av hästarna ensamma i hagen.

Main title:Inventering av hästgårdar i Degerfors kommun – ur ett djurskyddsperpektiv
Authors:Arvidsson, Josefin
Supervisor:Hultgren, Jan and Ericsson, Maria
Examiner:Berg, Lotta
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:262
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Djurskydd, Hästinventering, Riskbaserad kontroll, Socialt behov, Djurskyddskontrollregister, Tillståndspliktig hästhållning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-46
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-46
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2009 11:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics