Home About Browse Search
Svenska


Persson, Anna, 2011. Riksintressen för kulturmiljövården : vad krävs för att de ska tillvaratas?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
228kB

Abstract

I Sverige finns det över 1700 riksintresseområden för kulturmiljövården, det vill säga mark- och vattenområden med kulturmiljövärden som utpekats som så betydelsefulla att det är av nationellt intresse att värdena bevaras och utvecklas. Men att uppnå önskad effekt med riksintressena har visat sig problematiskt. Ofta beaktas inte riksintressena i den utsträckning som är önskvärd i hanteringen av den fysiska miljön.

Studiens övergripande frågeställning är:
”Vad krävs i praktiken för att hävda ett riksintresse under exploateringstryck på lokal nivå?”

I arbetet undersöks länsstyrelsens arbete med kulturmiljöbeskrivningar som ska fungera som planeringsunderlag för kommuner. Dels presenteras en sammanfattning av teorier kring framgångsfaktorer i arbetet med kulturmiljöbeskrivningar, dels undersöks två specifika fall där länsstyrelser har gjort fördjupade riksbeskrivningar. Vilka rekommendationer finns angående arbete med riksintressen? Hur har man i praktiken valt att arbeta och varför? Vilka lärdomar kan man dra av länsstyrelsens arbete till nytta för det fortsatta arbetet med att bättre hävda riksintressen?

Main title:Riksintressen för kulturmiljövården
Subtitle:vad krävs för att de ska tillvaratas?
Authors:Persson, Anna
Supervisor:Dovlén, Sylvia
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Riksintressen, Kulturmiljövård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2011 04:45
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics