Home About Browse Search
Svenska


Törnqvist, Robert, 2011. Utformning av multifunktionella dagvattendammar : litteraturstudie och förslag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Genom historien har mycket mark dikats ut för att förbättra förutsättningarna för jordbruk. Det har dock medfört att växter och djur förlorat livsmiljöer. Samtidigt har vattnets transport mot havet påskyndats vilket minskar den naturliga reningen och bidrar till övergödning av vattendrag och kustvatten. Tätbebyggda områden bidrar också till ökade flöden eftersom andelen hårdgjorda ytor ökar när tätorterna expanderar eller förtätas. Hårdgjorda ytor hindrar vattnets naturliga infiltration i marken. Detta får till följd att vattnet rinner på ytorna och samlar på sig föroreningar innan det avleds genom olika konstruktioner. Eftersom vatten rör sig relativt fort över hårdgjorda ytor uppstår stora flöden snabbt vilket belastar avledningssystemen hårt.

För att hantera problemen ovan kan dammar av olika slag användas. Jämfört med andra infrastruktursatsningar i samhället är dammar ofta relativt små projekt som kan vara mycket kostnadseffektiva genom att tjäna flera syften. Även om flera funktioner i många fall kan kombineras så kan det också uppstå konflikter. Att bygga väl fungerande multifunktionella dammar ligger i samhällets intresse eftersom det ger mycket värde per spenderad krona. Detta arbete utreder hur funktionerna biologisk mångfald, fördröjning, rekreation och rening kan kombineras i utformningen av en dagvattendamm. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie där funktionerna ovan behandlats separat för att få svar på hur dammar ska utformas för respektive funktion. Därefter diskuteras funktionerna och hur de kan kombineras. Vilka tänkbara vinster eller konflikter det kan innebära. För varje funktion presenteras ett utformningsförslag i form av en skiss med beskrivande text. Diskussionen avslutas med ett förslag till utformning av en multifunktionell dagvattendamm.

I litteraturstudien besvaras arbetets underfrågor och i diskussionsdelen besvaras huvudfrågan. Med ledning av det är slutsatsen därför att funktionerna biologisk mångfald, fördröjning, rekreation och rening kan kombineras i en multifunktionell dagvattendamm.

Main title:Utformning av multifunktionella dagvattendammar
Subtitle:litteraturstudie och förslag
Authors:Törnqvist, Robert
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Rolf, Kaj
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:dagvattendamm, multifunktionell, utformning, biologisk mångfald, fördröjning, rekreation, rening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2011 06:43
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 19:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics