Home About Browse Search
Svenska


Wiking, Carl, 2011. Vindkraftens påverkan på lokalsamhället : en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
585kB

Abstract

The purpose of this thesis is to investigate how a local community, and those who dwell within its borders, are affected when a large scale windmill park is planned in its immediate vicinity. I have used a qualitative approach and conducted semi structured interviews to gather empirical data. The study took place in a small Swedish village named Svartnäs, situated in the region Dalarna.

I have used the concept of community as a symbolic construction (Cohen 1984), that together with the theory of structuration (Giddens 1984) and the notion of expert system (Giddens 1996) served as my main theoretical perspectives.

Even though the windmill park is not built yet, its impact on the people and the local community of Svartnäs has been considerable. In the traces of the new windmill park new options and constraints, that will play an important role in the lives of the people who dwell in Svartnäs, are arising. The windmill project is enlarging old conflicts and is creating a divided village. In Svartnäs two main sides has been created, those in favour of the new windmill project, and those who are working against it.

,

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett lokalsamhälle, och de som bor inom dess gränser, påverkas när en storskalig vindkraftspark planeras i dess omedelbara närhet. Jag har använt en kvalitativ ansats, och genomfört semistrukturerade intervjuer, för att samla min empiri. Studien ägde rum i Dalarna, i en by vid namn Svartnäs.

Jag har använt resonemanget om lokalsamhället som en symbolisk konstruktion (Cohen 1984), som tillsammans med Giddens struktureringsteori (1984) och begreppet expertsystem (Giddens 1996) har bildat min huvudsaklig teoretiska utgångspunkt.

Även om vindkraftsparken ännu inte är utbyggd, har dess inverkan på människor och lokalsamhället i Svartnäs varit betydande. I spåren av den nya vindkraftsparken har nya strukturer uppkommit. Strukturerna kan vara både begränsande och möjliggörande.

De symboler som lokalsamhället består av hotas av vindkraften. De preciseras och går från att ha haft en sammanhållande funktion till att få en särande funktion.
Olika aktörer i Svartnäs hyser tillit till olika expertsystem vilket gör att de får svårare att resonera med varandra då de inte litar på den information den andre ger om vindkraften.

Den planerade vindkraftsutbyggnaden har lett till att redan befintliga sprickor i samhället förstorats. Ställningstagandet till vindkraften leder till konflikter som splittrar byn. I Svartnäs har vindkraften haft en segregerande verkan och två grupper har skapats. Grupperna existerade i viss mån redan innan men vindkraften har förstärkt delningen av Svartnäs.

Main title:Vindkraftens påverkan på lokalsamhället
Subtitle:en fallstudie
Authors:Wiking, Carl
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vindkraft, lokalsamhälle, community, påverkan, fallstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-432
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-432
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Rural population
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2011 13:08
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics