Home About Browse Search
Svenska


Hallqvist, Jenny, 2011. GIS-verktyget i kyrkogårdens tjänst : historisk studie av en kyrkogårds förändring - En metodstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att läsa och tolka olika former av information om omvärlden har länge varit en stor del av våra liv och att framställa kartor är inget nytt fenomen. I dagens samhälle sker en ständig ökning av informationsflödet och det blir allt viktigare att finna metoder för att kunna utnyttja det på ett bra sätt. Geografiska informationssystem (GIS) är datoriserade verktyg som används för att hantera geografisk information, det vill säga information som är knuten till ett geografiskt läge. Traditionellt har man använt papperskartor för hantering av geografiska data men GIS erbjuder enklare metoder och ger möjlighet att arbeta mer effektivt och utbrett med geografisk informationsbehandling.
Geografisk informationsteknik har utvecklats ur flera ämnesområden och forskning inom området har en lång historia i Sverige som även haft betydelse internationellt. GIS har därmed en bred användarkrets och återfinns inom ett flertal tillämpningsområden. Det användningsområde där GIS har störst betydelse och främst förknippas med är dock olika typer av planering. Landskapsplanering har varit en viktig drivkraft för utvecklingen av GIS och landskapsarkitekter var bland de första att använda verkyget.
Syftet med detta arbete har varit att studera GIS-verktyget och beskriva hur man kan använda det inom kyrkogårdsverksamhet, samt använda GIS för att göra en historisk studie och exemplifiering av en kyrkogårds förändring. Arbetet består av två delar:
Del 1 är en litterturstudie om GIS, om historiska kartor och GIS, samt en sammanställning av en intervju om hur GIS kan användas inom kyrkogårdsverksamhet.
Del 2 är en historisk studie och en metodstudie med syfte att undersöka förändring av en kyrkogård, samt visa hur man kan använda GIS-verktyget för genomförande av sådana typer av studier.
Historiska kartor har varit ett viktigt material i den historiska studien och metodstudien. I Sverige finns en rik samling av historiskt kartmaterial som kan ge oss inblick långt tillbaka i tiden om människan och dess förhållningssätt till omgivningen. Historiska kartor innehåller historisk geografi, vilken precis som all geografi är rumslig vetenskap och innehåller bland annat information om plats, läge, spridning och fördelning. Genom att digitalisera historiska kartor kan man skapa nya kartbilder och utföra avancerade anlyser. All hantering av historisk data kräver dock stor försiktighet och att man är öppen då man tolkar materialet.
Att genomföra den historiska studien och utföra en geografisk analys av denna typ i ett GIS-program har visat sig fungera mycket väl. Ett viktigt värde jämfört med traditionell hantering av papperskartor är funktionen som innebär att man kan koppla tabeller med attributdata till kartbilden. Det ger analysen en annan dimension och man kan hantera och bearbeta en större datamängd på ett enkelt sätt.

Main title:GIS-verktyget i kyrkogårdens tjänst
Subtitle:historisk studie av en kyrkogårds förändring - En metodstudie
Authors:Hallqvist, Jenny
Supervisor:Andersson , Lars GB
Examiner:Nord, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:GIS, geografisk data, attributdata, kartbild, visualisering, historiska kartor, digitalisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2011 11:14
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics