Home About Browse Search
Svenska


Siby, Martina, 2011. Vad påverkar en travhästs hållbarhet? : en undersökning med fokus på djurskyddsaspekten gällande träningsrutiner och behandlingsmetoder för träningsrelaterade skador bland svenska travtränare. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
369kB

Abstract

The harness racing industry has roots hundreds of years back in time and breeders through time have changed the horses to a mix of potential, harmony and speed. Breeding has changed the conditions and created a horse that perform better and better. A risk with high-performance horses is that injuries related to training and racing may occur more often. In training and racing situations, lameness is the most common injury. There are many factors affecting the occurrence of injuries and lameness of the trotter horses, such as how the horse is trained and raced, the surface condition of the racetrack, banking and angle of the curves of the racetrack and how fast injuries are discovered and treated. In this study with the purpose of the questionnaire study was to see if Swedish trotting trainers use preventive routines in the training and racing of their horses but also to see which the most common treatments for injuries are. The questionnaire study was available at the Swedish Trotting Association’s webpage, it was anonymous and 194 trainers chose to answer it.

The majority of the trainers choose crushed sand track to train on and fast-speed trotting as their choice of training. The result shows that intraarticular injections are the most common treatment for lameness. Almost half of the trainers who answered the questionnaire use it as the first treatment for lame horses.
The results ascertain that the trainers believe that intraarticular injection are a method that effective, but is it a method that is sustainable for the horse. The results also show that the trainers do not undertake any preventive veterinary health check-ups of the horses but they are diligent with preventive methods like massage, acupuncture etc. To understand the choice of methods of treatment and the choice of training methods, there is a need for more exhaustive studies concerning the motives for the several alternatives of treatments, training and track surfaces.

,

Travsporten har rötter som sträcker sig ett par hundra år bakåt i tiden och aveln har under årens lopp förändrat och förfinat travhästen till en ras där harmoni, snabbhet och prestation förenats. Avel har förändrat förutsättningarna och det har avlats fram en häst som presterar bättre och bättre. Tyvärr är baksidan med högpresterande hästar att risken för skador i samband med träning och tävling ökar. Hälta är den vanligaste orsaken för frånvaro från träning och tävling. Flertalet faktorer spelar in när det gäller skade- och hältförekomst inom travsporten, exempelvis hur hästen tränas och tävlas, banunderlagets skick, dosering och vinkling av bankurvorna samt hur snabbt skador upptäcks och behandlas.
Syftet med den här enkätstudien var att ta reda på om svenska A- och B-tränare använder sig av skadeförebyggande rutiner i deras träning av tävlingshästar men också se vilka behandlingsmetoder som är vanligast i de fall det uppkommer skador. Enkäten låg ute på Svensk Travsports hemsida från den 15 till den 25 april 2011. Den var anonym och det var 194 stycken travtränare som svarade.

Majoriteten av både A- och B-tränarna väljer preparerat fast underlag att träna på och snabbjobb som träningsform. När det gäller behandlingsmetoder visar resultatet att ledinjektion är den vanligaste behandlingsmetoden för hälta. Nästan hälften av de svarande travtränarna använder detta som första behandlingsmetod. Av resultaten kan man konstatera att travtränarna anser att ledinjektion är en metod som fungerar. Dock är det osäkert hur hållbar den här metoden är i längden för hästen. Studiens resultat visar även att majoriteten av travtränarna inte gör några förebyggande hälsokontroller men är mer flitiga med förebyggande fysiobehandlingar till exempel massage, akupunktur. För att förstå valet av behandlingsmetoder och träningsform krävs det mer ingående studier för att se vad som motiverar de olika alternativen inom träning, behandling och träningsunderlag.

Main title:Vad påverkar en travhästs hållbarhet?
Subtitle:en undersökning med fokus på djurskyddsaspekten gällande träningsrutiner och behandlingsmetoder för träningsrelaterade skador bland svenska travtränare
Authors:Siby, Martina
Supervisor:Skog, Malin and Åkerström, Göran
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:368
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:travhäst, behandling, träningsrutiner, underlag, träningsrelaterade skador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-424
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2011 08:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page