Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Lisa, 2011. Etologens yrkeskodex. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
336kB

Abstract

Etologi betyder per definition läran om djurens beteende och orsakerna till det. Den
generella definitionen av en etolog är således en person som har kunskap om djurens
beteende och orsakerna till det. Definitionen är öppen för tolkning och allmänheten har
liten eller ingen kännedom om etolog som profession. Dessutom är inte titeln etolog
skyddad vilket innebär att i princip vem som helst kan kalla sig etolog. Kunskaps- och
kompetensnivån etologer emellan kan således variera, vilket bidrar till gemene mans dåliga
kännedom om etologer samt en något splittrad yrkeskår. Etologen med en gedigen
vetenskapligt baserad utbildning har en yrkesmässig förmåga och potential att ta sig an vitt
spridda arbetsuppgifter. Därigenom ställs etologen inför varierande situationer där vissa
kan ses som etiskt känsliga. Dessa situationer kan i viss mån förutsägas, diskuteras,
analyseras och således underlättas. Därav idén om att utforma en yrkesetisk kod. Koden
skulle upprätta etiska förhållningssätt i form av normer och riktlinjer som underlättar
etologens arbetssituation och agerande i etiskt känsliga situationer. Den skulle också
formulera en definition av etologens profession och därigenom bidra till en yrkestrygghet.

Syftet med denna rapport är att formulera ett första förslag till en yrkeskodex för etologer.
För att uppnå detta utfördes en mindre enkätstudie riktad till yrkesverksamma etologer för
att kartlägga möjliga etiskt känsliga situationer etologen riskerar att hamna i. Tre centrala
problematiska kontexter framlades och analyserades utifrån utilitarismen, plikt- och
dygdetiken; 1. Relationen djur – djurägare – etolog 2. Etologens ansvar när djuret far illa
samt när djur används i forskningssammanhang 3. Autonomi, etologens självständighet
samt kompetensutveckling. En litteraturstudie genomfördes med fokus på yrkeskoders
funktion samt en granskning av andra etiska koder. Grundat i ovanstående formulerades en
yrkeskodex för etologer. Det kunde fastslås att målet med etologens yrkeskodex är att bidra
till etisk diskussion samt reflektion över hur etologens yrkesmässiga framtid kan tänkas se
ut. Vidare ska den medverka till att underhålla ett öppet arbetsklimat och samarbete mellan
etologer och andra yrkesgrupper, speciellt veterinärer. Den ska också bidra till en ökad
yrkestrygghet samt en ökad allmän kännedom om etologi i stort.

Main title:Etologens yrkeskodex
Authors:Berglund, Lisa
Supervisor:Röcklinsberg, Helena and Yngvesson, Jenny
Examiner:Blokhuis, Harry
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:349
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:etologi, etolog, etik, yrkesroll, yrkeskodex
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-415
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-415
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2011 11:42
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics