Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Paulina, 2011. Djurskyddskontroll av sällskapsdjur som omfattas av saknr. L80. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Sedan 2009 ligger ansvaret för kontroll av djurskyddslagstiftningens efterlevnad på länsstyrelserna. För att underlätta arbetet för djurskyddshandläggare har Jordbruksverket författat flertalet checklistor för olika typer av djurhållning. Dessa checklistor kompletteras av vägledningar för att användaren ska kunna nyttja dem på bästa sätt. Checklistorna är utformade så att djurskyddshandläggaren genom att följa checklistan gör en bred kontroll av flera, noga utvalda, punkter och risken för försummelse av något område minskar. Dagens checklista för sällskapsdjur innehåller både hund och katt samt övriga sällskapsdjur trots att dessa omfattas av två olika författningar. Varje år samlar Jordbruksverket in alla ifyllda checklistor från länsstyrelserna och gör en sammanställning av dem.

Syftet med arbetet var att försöka utläsa om man utifrån sammanställningen av checklisteresultaten kan se om kontrollen avser hund och katt eller sällskapsdjur för att få en uppfattning om hur många kontroller som utförs på sällskapsdjur förutom hund och katt.
Frågeställningarna var att se om checklistan i sin nuvarande form är ett lämpligt verktyg för djurskyddshandläggaren vid bedömning av sällskapsdjurshållning och hur en ny checklista för sällskapsdjurskontroll skulle kunna utformas.

Granskningen av checklistesammanställningen ledde till slutsatsen att man inte kan se hur många kontroller som utförs på sällskapsdjur förutom hund och katt, men man kan utifrån sammanställningen anta att majoriteten av kontrollerna sker hos hundhållare. Det finns en risk att dagens utformning av denna checklista inte gör den till ett lämpligt verktyg för djurskyddshandläggaren när det gäller kontroll av sällskapsdjur förutom hund och katt. Eftersom det saknas tillförlitlig dokumentation gällande de vanligast förekommande bristerna i hållningen av sällskapsdjur i Sverige fick en litteraturstudie delvis ligga till grund för utformningen av ett förslag på en ny checklista vilken enbart omfattar sällskapsdjur förutom hund och katt. Den största skillnaden mellan den nuvarande checklistan och det framtagna förslaget är att flertalet art- och djurslagsspecifika punkter lagts till under kategorin ”inredning och utrustning” för att underlätta kontrollen för djurskyddshandläggaren. Förhoppningsvis innebär detta att befintliga brister lättare uppmärksammas vid en kontroll av sällskapsdjur jämfört med nuläget då utformningen av dagens checklista tycks vara bäst lämpad för kontroll av hund och katt. Ur djurskyddssynpunkt hade det optimala troligtvis varit att utforma artspecifika alternativt djurslagsspecifika checklistor för sällskapsdjuren men detta kan innebära en orimlig pappersexercis för djurskyddshandläggaren och är kanske mer lämpat för att användas med hjälp av handdatorer än i pappersformat.

Main title:Djurskyddskontroll av sällskapsdjur som omfattas av saknr. L80
Authors:Eriksson, Paulina
Supervisor:Staaf Larsson, Birgitta
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:378
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurskydd, sällskapsdjur, djurskyddskontroll, checklista
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-414
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-414
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2011 11:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics