Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Johanna, 2011. Från travhäst till ridhäst : vilka problem som kan uppstå och hur dessa hanteras. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
129kB

Abstract

I Sverige finns det idag omkring 70 000 travhästar varav 60 000 är varmblodiga travhästar.
Utav dessa 60 000 hästar är 20 000 i travträning och varje år föds omkring 4000-5000 nya
föl. Genom åren har man, framför allt på varmblodshästsidan, bedrivit en avel som helt är
inriktad på att ta fram en häst som är snabb, frisk, hållbar, har ett bra temperament och som
håller en internationell standard. Man har också avlat på egenskaper så som ett långt steg
och en stabil trav för att undvika galopp under loppen. Alla hästar kan dock inte prestera
tillräckligt på banan för att vara lönsamma att hålla varför många hästar varje år avlivas, går
i avel eller säljs som ridhästar, så kallade ridtravare.

På grund av den avel som bedrivits är hästarna inte anpassade till att användas som ridhästar
och man kan tänkas stöta på problem i sitt försök till detta. Studiens syfte var därmed att ta
reda på om man förväntar sig problem med hästen och om man stöter på problem som man
kan koppla till hästens bakgrund som travhäst. För att studera detta genomfördes en
enkätstudie där enkäten lades upp på Svenska Ridtravarförbundets hemsida
www.ridtravare.com där den var nåbar för alla som besökte hemsidan. I studien
efterfrågades ägarnas upplevelser av sina hästar och olika situationer som de upplever
tillsammans, samt frågor kring förväntningar och upplevda problem eller oönskade
beteenden. Totalt kom det in 61 svar på enkäten och 92 % av dessa svarade för varmblod.

Nära hälften (41 %) av dem som svarade på enkäten hade inför köpet av ridtravare
förväntat sig problem. Majoriteten (68 %) svarade att de hade haft lagom höga
förväntningar på sin häst och 25 % ansåg att de hade haft för låga förväntningar och att
hästen presterat bättre än de först trott var möjligt. Av dem som ändrade åsikt om sin häst
efter köpet gjorde majoriteten det i en positiv riktning och många använder sina hästar inom
fler områden än vad syftet var inför köpet. Detta på grund av att de var mer lättlärda och
mer anpassningsbara till ridning än vad ägarna trott. Dock upplevde 69 % problem eller
oönskade beteenden med sina hästar och dessa var främst gångartsrelaterade vid ridning, att
hästen inte kunde lämnas ensam i hagen, att hästen hade problem med musklerna och
spänningar samt att hästen hade svårt att lita på nya människor. Mer än hälften av dem som
upplevde problem, 22 personer, trodde att problemen de upplevde var kopplade till hästens
liv inom travet eller till travhästaveln. För att lösa problemen använde sig nästan hälften av
en bakgrundsinriktad lösning på problemet och resten av en mer målinriktad lösning för att
komma tillrätta med problemet.

Slutsatserna av denna studie är att nära hälften förväntar sig problem inför ett köp av
ridtravare och att en majoritet faktiskt upplever problem. Främst upplevs problem vid
ridning eller med hästen i hagen, men ofta upplevdes problem med hästen i flera olika
situationer. Trots detta var det många som ändrade uppfattning i en positiv riktning och
ansåg ofta att man kunde göra mycket mer med hästen och att den var mer lättlärd än man
trott. Orsakerna till problemen som hästägarna upplevde kunde inte fastställas på grund av
att hästarnas bakgrund var okänd. Dock trodde fler än hälften att problemen som de
upplevde orsakats av bakgrunden som travhäst. För att åtgärda problemen/oönskade
beteenden använde sig ungefär hälften av en målinriktad hantering av problemet och
resterande av en mer hästbaserad hantering. Utöver detta använder ägarna sina ridtravare till
fler områden än det var tänkt, inklusive tävling inom olika ridgrenar och deras tidigare
åsikter om ridtravare stämde till stor del inte. Detta och att problem upplevs som små borde
innebära att travhästar är bra allroundhästar som kan skolas om till fungerande ridhästar.

Main title:Från travhäst till ridhäst
Subtitle:vilka problem som kan uppstå och hur dessa hanteras
Authors:Nordin, Johanna
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:Lindqvist, Christina
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:374
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:ridtravare, häst, ägare, beteenden, problemhantering, travhäst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2011 09:08
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics